Uratuj swój wzrok, wygraj z epidemią ślepoty XXI wieku

Pod koniec września odbyła się, po raz trzeci w Polsce, kampania edukacyjna „Tydzień Retina AMD” dotycząca schorzeń siatkówki oka. W tym roku przebiegła ona pod hasłem „Uratuj swój wzrok, wygraj z epidemią ślepoty XXI wieku”.

Do najgroźniejszej choroby tej części oka eksperci zaliczają AMD – czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Wczesne wykrycie tej choroby – właściwa diagnostyka daje chorym i lekarzom możliwość jej skutecznego leczenia.

Wczesne AMD

Wczesne AMDObjawy AMD: widzenie falistych linii, plamek, zniekształconych kształtów (np. kafelki w łazience mogą wydawać się faliste), trudności w czytaniu lub wykonywaniu wszelkich czynności, które wymagają dobrego widzenia, trudności w rozpoznawaniu twarzy, ciemna plama lub pusta przestrzeń w centralnej części pola widzenia, potrzeba zwiększonego oświetlenia, osłabione widzenie nocne oraz trudność w rozpoznawaniu kolorów.

AMD wykryte w tym stadium wciąż może być leczone. Musi być jednak zdiagnozowane.

 

Zaawansowane AMD

Zaawansowane AMD

 

AMD powoduje uszkodzenie plamki żółtej oka, która umożliwia wyraźne, centralne widzenie. Nieleczone, utrudnia codzienne funkcjonowanie. Czasem choroba uniemożliwia życie bez pomocy innych. Dlatego coroczne badanie oczu w kierunku AMD jest tak bardzo ważne dla osób powyżej 60. roku życia. Dzięki temu można zapobiec utracie widzenia centralnego.
Uratuj swój wzrok.

Dzięki kampanii, aż kilka tysięcy osób uczestniczących w piknikach edukacyjnych oraz spotkaniach odbywających się w sześciu miastach Polski, zdobyło wiedzę na temat tej choroby oraz wykonało badania diagnostyczne.

Organizatorzy kampanii podkreślali niezmiernie istotną rolę profilaktyki AMD - jest to zarówno samokontrola wzroku za pomocą testu Amslera jak i regularne wizyty u okulisty, a także właściwa dieta i jej suplementy. Głównym celem organizatorów kampanii była edukacja na temat chorób siatkówki, pokazy i nauka samodiagnostyki AMD oraz wykonanie badań przesiewowych. Badania jakie były wykonywane to test Amslera, pomiar gęstości barwnika w plamce oraz badania za pomocą optycznego koherentnego tomografu (OCT).

Do wykonania testu Amslera potrzebna jest zaledwie kartka papieru z narysowaną kratką. Patrząc na nią można zauważyć zmiany i zniekształcenia linii, a w najbardziej zaawansowanym stadium choroby w centrum pola widzenia pojawia się ciemna plama.

Za pomocą Macuscopu mierzono poziom gęstości barwnika w plamce żółtej. Badania wskazują, iż za gęstość plamki odpowiedzialne są barwniki należące do karotenoidów – luteina i zeaksantyna. Ich niski poziom (zwłaszcza luteiny) to jeden z najpoważniejszych czynników predysponujących do AMD. Może on świadczyć o rozwoju choroby, a także o potrzebie wzmocnienia plamki żółtej, dzięki np. suplementacji witaminowej.

Badania wykonane za pomocą optycznego koherentnego tomografu (OCT) to najdokładniejsza, nieinwazyjna diagnostyka tego schorzenia, jest ona dostępna w kilkunastu ośrodkach klinicznych w Polsce. W czasie niespełna tygodniowej kampanii, w sześciu miastach wykonano aż trzy tysiące testów Amslera oraz 366 badań gęstości barwnika w plamce i badań z wykorzystaniem optycznego koherentnego tomografu. Ponad 90% uczestników pikników nie słyszało nigdy wcześniej o AMD.

Wśród osób, które wzięły udział w badaniach diagnostycznych (Macuscope i OCT) przeprowadzono ankietę, której wyniki wskazały, że:

* średnia wieku badanych wyniosła 67 lat,

* u 67% badanych stwierdzono niewystarczający poziom luteiny w plamce żółtej,

* chorobę zdiagnozowano u 34% badanych (na podstawie wyników badań diagnostycznych: test Amslera, Macuscope, OCT oraz konsultacji u lekarza okulisty).

Okuliści podkreślali potrzebę zwracania uwagi na najmniejsze nawet nieprawidłowości w widzeniu, które bardzo często są przez badanych lekceważone. Duża część badanych stwierdziła, że nie chodzi na regularne wizyty do okulisty, a większość z nich nigdy nie miała wykonywanego testu Amslera. Jak podkreślił Krajowy Konsultant ds. Okulistyki Prof. Jerzy Szaflik „w wykrywaniu AMD potrzebna jest współpraca lekarza i pacjenta. Pacjent musi pamiętać, że ma dwoje oczu i fakt, że widzi dobrze, nie oznacza, że widzi dobrze obydwoma oczami”.

Lekarze okuliści konsultujący wyniki diagnostyczne wyjaśniali genezę powstawania choroby oraz możliwości jej rozwoju, informowali o dostępnych, również w Polsce, opcjach terapeutycznych stosowanych w leczeniu wysiękowej postaci choroby. Jak powiedział Prof. Andrzej Stankiewicz – prezes Stowarzyszenia AMD „najnowocześniejszymi metodami leczenia AMD stosowanymi w Polsce i na świecie jest terapia anty VEGF hamująca rozrost naczyń w siatkówce, która polega na podaniu do wnętrza oka substancji blokujących VEGF, co zapobiega rozrostowi naczyń w okolicy centralnej części siatkówki”.

Według organizatorów kampanii „Uratuj swój wzrok, wygraj z epidemią ślepoty XXI wieku” kluczem do pokonania AMD jest wiedza na temat tej choroby wśród społeczeństwa. Ogromna większość osób uczestniczących w piknikach nie wiedziała, że zwyrodnienie plamki żółtej jest obecnie najczęstszą przyczyną tzw. praktycznej ślepoty u osób po 65. roku życia. Jedyne schorzenia okulistyczne, które do tej pory potrafili wymienić to zaćma i jaskra.

Oprócz pikników edukacyjnych, w ramach kampanii zorganizowano również spotkanie dla pacjentów w Szczecinie oraz seminarium „Rozproszyć Mrok” w Warszawie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ponad sześćdziesiąt osób, eksperci wygłosili prelekcje dotyczące diagnostyki oraz klasyfikacji pacjentów do leczenia AMD. W seminarium zorganizowanym w warszawskiej Bibliotece Narodowej wzięło udział dwustu pięćdziesięciu uczestników. Mogli oni wysłuchać wykładów dot. ćwiczeń opóźniających rozwój choroby siatkówki, a także prelekcji „Nowości w leczeniu chorób siatkówki”.

Ocenia się, że w naszym kraju na AMD choruje już około miliona osób. Eksperci podkreślają, że z AMD można wygrać – w szczególności, gdy choroba ta zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowana. Pacjenci chorujący na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem mają możliwości leczenia choroby – dostępne są trzy zarejestrowane preparaty (werteporfina stosowana w terapii fotodynamicznej i terapie anty VEGF: pegaptanib sodu oraz najnowszy - ranibizumab).

Kampania została przeprowadzona dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Stowarzyszenia Retina AMD Polska, Polskiego Związku Niewidomych oraz Stowarzyszenia AMD. Honorowy Patronat nad kampanią objął Minister Zdrowia a jej partnerami byli: Krajowy Konsultant ds. Okulistyki prof. Jerzy Szaflik oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Do akcji przystąpiły również ośrodki okulistyczne z całej Polski a także apteki „Dbam o Zdrowie”. Akcja uzyskała również wielkie wsparcie od lokalnych władz samorządowych – włączyły się do niej zarówno Wydziały Zdrowia (Wrocław) jak i Prezydenci miast, w których odbyły się pikniki (Sopot, Olsztyn, Białystok, Warszawa i Kraków).

 

Zobacz również:

Co to jest AMD?


Co to jest AMD?

Witaminy B mogą zapobiegać AMD


Witamina B w profilaktyce AMD

Witaminy z grupy B


Witaminy B - ile, gdzie?

Uwaga: Naturalne i alternatywne metody leczenia mogą zastąpić leki chemiczne, ale nie zastąpią zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, żeby w poważniejszych przypadkach skorzystać z pomocy lekarza.Nie odpowiadamy za skutki stosowania terapii opisywanych w tym serwisie, stosujesz je na własną odpowiedzialność.