Amniopunkcja – czy jest bezpieczna? 

Amniopunkcja może być bezpieczna jeśli wykona ją wykwalifikowany lekarz. Ponadto dzięki niej można potwierdzić lub wykluczyć chorobę u dziecka. Przez to zarówno lekarze, jak i rodzice mają szansę odpowiednio przygotować się do narodzin malucha, a tym samym mogą zapewnić mu lepszy start. 

Amniopunkcja –  zdrowie dziecka jest najważniejsze

W Polsce znacznie wyraźniej niż za granicą akcentuje się ryzyko możliwych powikłań po przeprowadzeniu diagnostyki prenatalnej, co wzbudza obawy u wielu przyszłych mam. U nas badania diagnostyczne - również te wykonane metodą amniopunkcji - określa się mianem „inwazyjnych” i zupełnie niepotrzebnie straszy nimi pacjentki. Tymczasem w wielu krajach świata lekarze traktują badania diagnostyczne zupełnie normalnie – jako badania, które  mogą pomóc lekarzom i rodzicom w zaplanowaniu leczenia chorego dziecka lub zorganizowaniu mu specjalistycznej opieki, gdy już pojawi się na świecie.  U nas dużo rzadziej niż np. na zachodzie mówi się o korzyściach płynących z tego badania. A one zdecydowanie biorą górę nad rzeczywistym ryzykiem powikłań. Warto bowiem pamiętać, że amniopunkcja uchodzi za najbezpieczniejsze badanie, spośród wszystkich diagnostycznych badań prenatalnych – jest bezpieczne w prawie 100% przypadków. Jednak to właśnie z powodu niewielkiego ryzyka, na amniopunkcję i inne diagnostyczne badania prenatalne w Polsce kieruje się tylko pacjentki z wyraźnymi wskazaniami medycznymi – np. gdy mają nieprawidłowe wyniki badań przesiewowych, zaszły w ciążę po przekroczeniu 35. roku życia lub urodziły już dziecko z wadą wrodzoną. Warto jednak pamiętać, że sposób pobierania próbek płynu owodniowego podczas amniopunkcji został już tak bardzo ulepszony, że nie stanowi większego zagrożenia dla ciąży, jeśli próbkę pobiera doświadczony specjalista.

Amniopunkcja – przynosi rodzicom spokój 

Najczęściej daje im po prostu ulgę. Nawet jeśli badania przesiewowe wykazały podwyższone ryzyko choroby, amniopunkcja często jej nie potwierdza i dziecko ostatecznie rodzi się zdrowe. Warto wiedzieć, że badania prenatalne w 97% przypadków nie ujawniają bowiem żadnych zaburzeń o podłożu genetycznym (tylko 3% dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi). Jeśli z kolei badanie wykaże obecność wady, rodzice mają więcej czasu, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat choroby ich dziecka. Mogą spokojnie zastanowić się nad tym, jak zapewnić przyszłemu potomkowi warunki do lepszego rozwoju. Mogą np. zasięgnąć opinii lekarza specjalizującego się w leczeniu danego schorzenia, albo nawiązać kontakt z rodzicami, których dzieci cierpią na tę samą chorobę. 

Niestety w wielu kręgach o badaniach prenatalnych, w tym o amniopunkcji,  mówi się, że skłaniają kobiety do aborcji, gdy ich wynik jest nieprawidłowy. Warto jednak pamiętać, że rodzice mogą obecnie liczyć na lepszą pomoc (choćby ze strony różnego typu organizacji) niż kiedyś. Dzięki temu wielu rodziców decyduje się na opiekę nad chorym dzieckiem i tak samo jak inni, cieszy się swoim rodzicielstwem. 

Amniopunkcja – daje lekarzom czas 

Stwierdzenie nieprawidłowości rozwojowych u płodu pozwala zaplanować leczenie, którym objęty zostanie noworodek (jeśli wady nie da się leczyć wewnątrzmacicznie). Szybka interwencja ze strony lekarzy stwarza dziecku szansę na bardziej komfortowe życie w przyszłości. Wynik amniopunkcji może również zadecydować o przebiegu, czasie i miejscu porodu. Ciążę kobiety, która ma urodzić chore dziecko bardzo często rozwiązuje się przy pomocy cesarskiego cięcia, a noworodek przychodzi na świat w specjalistycznym ośrodku, gdzie niemal natychmiast po porodzie udzielana mu jest fachowa pomoc. 

Amniopunkcja daje możliwość ustalenia ojcostwa jeszcze w czasie ciąży 

A wynik jest tak samo pewny jak w przypadku testu na ojcostwo przeprowadzonego po porodzie. Z ustalenia ojcostwa przy okazji badań prenatalnych korzystają najczęściej kobiety, dla których test na ojcostwo z krwi jest za drogi. Całe badanie polega na tym, że z płynu owodniowego separuje się DNA dziecka, a potem porównuje z DNA potencjalnego ojca oraz matki, które może pochodzić już z dowolnych próbek: wymazu z policzka, włosów, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia i wielu innych. 

Natalia Jeziorska, testDNA, www.testdna.pl

 

Zobacz również:

Badania prenatalne


Badania prenatalne


Czy w ciąży można ćwiczyć?

Test na ojcostwo


Test na ojcostwo w ciąży


Uwaga: Naturalne i alternatywne metody leczenia mogą zastąpić leki chemiczne, ale nie zastąpią zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, żeby w poważniejszych przypadkach skorzystać z pomocy lekarza.Nie odpowiadamy za skutki stosowania terapii opisywanych w tym serwisie, stosujesz je na własną odpowiedzialność.