Lecznicza siła biomagnetyzmu

W codziennym obcowaniu z ludźmi stwierdzamy, że jedni na pierwszy rzut oka nam się podobają, inni natomiast wywołują w nas niczym nieuzasadniony wstręt, bądź ich obecność nas denerwuje.

Jakie jest podłoże tego zjawiska? Niewątpliwie dla pozyskania przez człowieka sympatii niemały wpływ wywierają jego osobiste walory: inteligencja, wiedza, talent, życzliwość, szlachetność w obcowaniu z ludźmi, opinia , stanowisko, wygląd zewnętrzny. Czynniki te stwarzają człowiekowi możność pozytywnego oddziaływania na otoczenie i ułatwiają kierowanie grupami społecznymi w każdym zespole i w każdej sytuacji. Jednakże wyliczone przymioty nie decydują w wystarczającym stopniu o sympatii i sile oddziaływania na ludzi. Gdzieś w głębi naszej istoty muszą się kryć inne jeszcze, nieznane przyczyny omawianych zjawisk.

Człowiek jako struktura psycho-fizyczna oraz suma licznych związków chemicznych, posiada w sobie, oprócz energii elektromagnetycznej, jakieś jeszcze bliżej nieznane energie, które nazwaliśmy biomagnetyzmem. Przypuszczać zatem należy, że to właśnie one stanowią o mocy biopola i o oddziaływaniu jednego człowieka na drugiego. Im większa jest siła biopola, tym większe jest jego oddziaływanie.

Od czego zależy odrębność biopola i moc oddziaływania u każdego człowieka – dokładnie nie wiadomo. Prawdopodobnie mają na nią swój wpływ czynniki moralne: życzliwość, dobroć, miłość do ludzi i całej przyrody żywej, jak również czynniki psychofizyczne: równowaga psychiczna, mocne zdrowie, sprawność, funkcjonalna całego ustroju. Wartości te kształtują pozytywne i dobroczynne biopola. Brak ich natomiast albo charakter z natury zły, rodzą szkodliwe prądy biopola.
Człowiek jest integralną cząstką społeczności, musi zatem stykać się z różnymi osobnikami, których biopola są albo pozytywne, albo negatywne, więc wobec nich winien przyjąć odpowiednią postawę. Winniśmy utrzymywać kontakty towarzyskie jedynie z tymi ludźmi, którzy działają na nas dobroczynnie, a unikać w miarę możności osobników, którzy bezwiednie nas „wampiryzują”.

Oprócz sił biopola, pozytywnych lub negatywnych, które każdy człowiek posiada, występuje jeszcze, tylko u niektórych jednostek, inna jakaś energia, którą nazwaliśmy biomagnetyzmem. Czy biomagnetyzm pokrywa się z innymi prądami biopola, czy jest to energia innego rodzaju – nie wiadomo dokładnie. Pewne natomiast i ważne jest to, ze biomagnetyzm jest potężnym środkiem leczniczym.

Więcej w Sekcja Zdrowie, poz. 68

 

Zobacz również:

Terapie alternatywne


Terapie alternatywne

Terapie dla ducha


Zielone terapie dla psychiki

Krople Bacha


Joga w butelce


Uwaga: Naturalne i alternatywne metody leczenia mogą zastąpić leki chemiczne, ale nie zastąpią zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, żeby w poważniejszych przypadkach skorzystać z pomocy lekarza.Nie odpowiadamy za skutki stosowania terapii opisywanych w tym serwisie, stosujesz je na własną odpowiedzialność.