Kobiety bardziej narażone na udar mózgu niż mężczyźni

Wbrew temu co się sądzi, to u kobiet występuje większe ryzyko udarów niż u mężczyzn. I dlatego właśnie kobiety powinny regularnie monitorować ciśnienie krwi. Donosi o tym raport American Heart Association, opublikowany w czasopiśmie Medical Strokes.

Udar mózgu jest, po raku, drugą najczęstszą przyczyną śmierci i głównym źródłem niepełnosprawności. Część czynników ryzyka udaru u kobiet jest taka sama jak u mężczyzn (wiek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie papierosów), ale ryzyko udaru . związane jest również z poziomem kobiecych hormonów.

Według raportu American Heart Association, u kobiety ryzyko udaru jest większe niż u mężczyzn właśnie z powodu żeńskich hormonów płciowych, których poziom zwiększa się w czasie ciąży i wskutek stosowanie pigułek antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej.

Autorzy raportu zalecają, by wykrywać te czynniki ryzyka typowe dla kobiet w przeciągu całego życia kobiety. Najważniejszym czynnikiem ryzyka udaru jest nadciśnienie tętnicze, więc kobiety powinny regularnie monitorować ciśnienie. Powinny to robić zarówno młode kobiety przed rozpoczęciem antykoncepcji lub planowaną ciążą jak i oczywiście wszystkie kobiety w wieku od 50. roku życia, bo to w okresie menopauzy ryzyko udaru jest najwyższe. W swoich zaleceniach autorzy raportu podkreślają również, że ryzyko udaru związanego z niektórymi schorzeniami (takimi jak depresja, stres a także migrena z aurą) jest wyższe u kobiet niż u mężczyzn.

Pamiętać należy, że na ogół udar występuje bez ostrzeżenia, a jego objawy często wyglądają niegroźnie (silniejszy ból głowy, niedowład ręki i nogi po jednej stronie ciała, zaburzenia mowy czy widzenia, opadnięcia kącików ust). Objawy udaru u kobiet są podobne do tych u mężczyzn, ale często są one u kobiet subtelniejsze i przez to lekceważone. I to jest poważnym błędem, bo w przypadku udaru tylko szybka pomoc lekarska może zapobiec nieodwracalnym zmianom. Niezależnie od tego czy objawy udaru są przejściowe czy trwają dłużej, należy szybko wezwać pogotowie.

W 80% przypadków dochodzi do udaru na wskutek zatkania tętnicy przez skrzep krwi, czego skutkiem jest niedotlenienie części mózgu i jego nieodwracalne uszkodzenie. W pozostałych 20% przypadków dochodzi do pęknięcia naczynia krwionośnego i wylewu krwi do mózgu. Udar krwotoczny szybciej prowadzi do poważnych objawów, podczas gdy udar niedokrwienny ma wolniejszy przebieg i daje poważne objawy dopiero po kilku godzinach.

barb

 

Zobacz również:

Ruch a udar


Maszerowanie przeciw udarom

Udar u kobiet


Ochroń mózg przed udarem

Środowisko a udar mózgu


Zanieczyszczone środowisko a udar


Uwaga: Naturalne i alternatywne metody leczenia mogą zastąpić leki chemiczne, ale nie zastąpią zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, żeby w poważniejszych przypadkach skorzystać z pomocy lekarza.Nie odpowiadamy za skutki stosowania terapii opisywanych w tym serwisie, stosujesz je na własną odpowiedzialność.