Posiadanie dzieci sprzyja długowieczności

Wielu rodziców twierdzi, że kłopoty związane z posiadaniem dzieci skracają ich życie, ale nie znajduje to potwierdzenia w faktach. Wprost przeciwnie, naukowcy dowodzą, że posiadanie dzieci, tak własnych jak i adoptowanych, sprzyja długowieczności. I mimo, że na barki kobiet spada główny ciężar wychowania dzieci, to one najbardziej korzystają z faktu bycia matką.

Wyniki szeroko zakrojonego badania obejmującego bezdzietne pary, leczące się na bezpłodność, opublikowane zostały w internetowym wydaniu Journal of Epidemology and Community.

Nie jest to pierwsze badanie na ten temat. Ale wyniki wcześniejszych badań, wskazujące na krótszą długość życia bezdzietnych par, wiązano z ich niezdrowym trybem życia i miernym zdrowiem fizycznym i psychicznym. I tylko nieliczne badania uwzględniały przyczynę bezdzietności, tj. czy była ona zamierzona czy też wynikała z bezpłodności.

Tym razem naukowcy bazowali na danych zebranych z różnych duńskich rejestrów dotyczących narodzin i zgonów, przeprowadzonych terapii wspomagających prokreację (np. zapłodnienia pozaustrojowe), przyjęć do szpitali, leczenia psychiatrycznego i statystyk bezrobocia w latach 1994-2008.

W okresie od 1994 do 2005r. ponad 21.276 bezdzietnych par zostało zarejestrowanych do zapłodnienia pozaustrojowego, urodziło się ponad 15.210 dzieci, a 1564 zostało adoptowanych.

W tym samym czasie 96 kobiet i 200 mężczyzn zmarło, co oznacza wskaźnik śmiertelności odpowiednio 51 i 117 na 100.000 osób w roku. Jednocześnie u 710 kobiet i 553 mężczyzn zdiagnozowano schorzenia psychiczne (odpowiednio 385 i 299 na 100.000 osób w roku).

Badanie wykazało, że posiadanie dziecka zmniejszało ryzyko przedwczesnego zgonu, zwłaszcza wśród kobiet.

Przedwczesna śmierć z powodu chorób układu krążenia, nowotworów i wypadków wśród bezdzietnych kobiet była cztery razy częstsza niż w przypadku kobiet, które urodziły dziecko. W przypadku kobiet, które adoptowały dziecko, ryzyko przedwczesnego zgonu było o 50% mniejsze niż u bezdzietnych kobiet.

Podobne proporcje zaobserwowano w populacji męskiej, w której wskaźnik przedwczesnej śmierci był dwukrotnie wyższy wśród mężczyzn nie posiadających ani własnych ani adoptowanych dzieci.

Wskaźniki chorób psychicznych były porównywalne w grupach par bezdzietnych i tych posiadających własne dzieci (z wyłączeniem osób dotkniętych problemem narkotykowym czy alkoholowym). Ale były one już o połowę niższe wśród par adoptujących dzieci w porównaniu do pozostałych.

Inne czynniki, takie jak wiek, poziom wykształcenia, wysokość dochodów miały tylko niewielki wpływ na wyniki badania.

barb

 

Zobacz również:

Recepty na długowieczność


Recepty na długowieczność

Dieta przeciw starzeniu się


Dieta przeciw starzeniu się

Stresujące dzieciństwo skraca życie


Stresujące dzieciństwo skraca życie


Uwaga: Naturalne i alternatywne metody leczenia mogą zastąpić leki chemiczne, ale nie zastąpią zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, żeby w poważniejszych przypadkach skorzystać z pomocy lekarza.Nie odpowiadamy za skutki stosowania terapii opisywanych w tym serwisie, stosujesz je na własną odpowiedzialność.