Poroniłaś? Dowiedz się, jakie masz prawa i jak z nich skorzystać

Poronienie bez względu na moment utraty ciąży jest trudnym doświadczeniem dla rodziców. Okres żałoby i pogodzenia się ze stratą utrudnia dodatkowo fakt, że wielu rodziców nie wie, jakie są ich prawa po poronieniu. Nikt o nich nie informuje, a oni sami nie pytają, bo kwestie formalne są ostatnim, o czym myślą w tym trudnym czasie.

Rodzice po poronieniu napotykają wiele problemów administracyjnych. Najczęściej wynikają one z nieznajomości swoich praw, a także trudności z ich wyegzekwowaniem. Należy jednak podkreślić, że prawa po poronieniu są należne wszystkim rodzicom, bez względu na to, w którym momencie doszło do utraty ciąży.

Prawo po poronieniu do rejestracji w USC

Do rejestracji martwo urodzonego dziecka w USC potrzebna jest wydawana przez szpital karta martwego urodzenia. Ta zostaje przekonana bezpośrednio rodzicom lub wysłana do Urzędu Stanu Cywilnego. Na jej podstawie urząd wystawia akt urodzenia z takimi danymi jak: imię, nazwisko, dane rodziców, płeć. W akcie urodzenia figuruje również informacja o martwym urodzeniu. Dokument ten zastępuje akt zgonu.

Do wydania karty martwego urodzenia w szpitalu konieczne jest ustalenie płci dziecka. Jeśli do utraty ciąży doszło przed 16 tygodniem (i lekarz nie jest w stanie określić płci bez dodatkowych badań), rodzice mogą zrobić badania genetyczne. Dzięki nim można ustalić płeć nawet w bardzo wczesnej ciąży. Takie badania DNA nie są refundowane przez NFZ i rodzice mogą wykonać je we własnym zakresie. Istotne jest, aby poinformowali wcześniej personel szpitala o chęci ich zlecenia, aby zostały zabezpieczone próbki do badań. 

Prawo po poronieniu do pogrzebu

Organizacja pogrzebu martwo narodzonego dziecka to podstawowe prawo po poronieniu. Aby móc pochować dziecko, konieczne jest odebranie ze szpitala karty zgonu lub karty martwego dziecka. Z dokumentami należy udać się do zarządcy cmentarza, z którym ustala się szczegóły pochówku. Ceremonia może mieć charakter świecki lub religijny.

Prawo po poronieniu do zasiłku pogrzebowego  

Rodzice mają prawo do odebrania zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 złotych. Aby to było możliwe, w najbliższym oddziale ZUS trzeba złożyć wniosek o zasiłek wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty na pogrzeb oraz aktem urodzenia dziecka.

Z prawa do zasiłku pogrzebowego rodzice mogą skorzystać tylko wtedy, gdy wcześniej zarejestrowali dziecko w USC.

Prawo po poronieniu do urlopu macierzyńskiego

Prawo przewiduje możliwość skorzystania po poronieniu ze skróconego urlopu macierzyńskiego. Wynosi on 56 dni i jest w 100% płatny. Urlop macierzyński zaczyna się od pierwszego dnia po poronieniu. Aby z niego skorzystać, należy przedstawić pracodawcy akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu. Również w tym przypadku konieczne jest więc wcześniejsze zarejestrowanie dziecka w USC.

Autor: Dagmara Sagan, www.testDNA.pl

 

Zobacz również:

Badania prenatalne


Badania prenatalne

Nowe testy prenatalne z krwi


Nowe testy prenatalne

Otyłość w ciąży


Otyłość w ciąży