Wpływ negatywnych emocji na zdrowie

Negatywne emocje są bardzo zróżnicowane, towarzyszą człowiekowi codziennie i wpływają destrukcyjnie na różne organy wewnętrzne. Zdaniem rosyjskiego uzdrowiciela Nikolaja Szerstiennikowa (zobacz Sekcja Zdrowie, poz. 76), każdy narząd wewnętrzny ma swego energetycznego sobowtóra. Narządy wewnętrzne są związane ze sobą oddziaływaniami fizjologicznymi i układem energoregulujących związków podświadomości.

Negatywne emocje niszczą naturalną energetyczną ochronę narządu wewnętrznego. Nagłe pojawienie się negatywnego psychicznego impulsu zmusza konkretny narząd do pracy w przeciążeniu, do straty znacznej części energetycznego sobowtóra. Obniżenie dopływu odżywczej siły obniża poziom funkcjonowania samego narządu, a wtedy zaczynają się zakłócenia w jego pracy.

Zdaniem Szerstiennikowa najbardziej prawdopodobne zakłócenia w pracy narządów wewnętrznych, spowodowane negatywnymi emocjami są następujące:

 • Obraza, poczucie krzywdy
  Narząd powiązany – nerki
  Jeśli chowamy urazy, obrażamy się, można z całym przekonaniem stwierdzić, że mamy problemy z nerkami. Jeśli poczucie krzywdy, jakie żywimy w stosunku do innych, jest bezzasadne lub wyolbrzymione, mogą tworzyć się torbiele, cysty lub mięśniaki. Niebezpieczne dla nerek są także łakomstwo i żarłoczność. Aby strawić ogromną ilość jedzenia, trzeba zużyć dużo energii i tę właśnie żołądek pożycza od nerek. Gadulstwo i plotkowanie także wymagają dużej ilości energii, która konfiskowana jest nerkom.

 • Podwyższona drażliwość, wybuchowość, gniew, wściekłość, nienawiść, zrzucanie winy na innych
  Narząd powiązany – śledziona, wątroba, woreczek żółciowy
  Znane jest powiedzenie „Trzyma kamień za pazuchą”. Odnosi się ono do człowieka, który zataił złość i tylko czeka na okazję, by znienacka uderzyć i boleśnie zranić. Tacy ludzie są podatni na powstawanie kamieni w narządach. Jeśli człowiek nie zna miary i pielęgnuje negatywne emocje, które szaleją, mącą w głowie, mówimy, że „przegina pałę”, a wtedy może dojść do chorób woreczka żółciowego.

 • Brak miłości i wiary, zarozumiałość, chełpliwość, próżność, złośliwość, zawiść, zazdrość, smutek i tęsknota.

  Narząd powiązany – serce
  Te emocje mogą prowadzić do wady serca, zaś kradzież idei i myśli, plagiat, kompilacja – do powstania arytmii.

 • Pycha i zarozumiałość, egoizm, zatracanie się w świecie iluzji, mrzonkach, obrażanie sie na los, życie, na otaczających nas ludzi i sytuacje, stałe rozdrażnienie, dążenie do „słodkiego, miłego życia”
  Narząd powiązany – układ wewnątrz-wydalniczy
  Takie emocje przygniatają nadnercza. Strach zgubnie wpływa na podwzgórze. Pojawiają się zaburzenia w pracy trzustki lub jej zapalenie, cukrzyca.

 • Zarozumiałość, skrywana pycha, eksponowanie swojego ego, samowola, upór
  Narząd powiązany – płuca
  Astma, bronchit. Obojętność, stany depresyjne utrudniające pracę płuc.

 • Uprzedzenia w stosunku do ludzi oraz efekt sytuacji, w której człowiek musi znosić nawet krótkotrwałe towarzystwo nielubianej osoby
  Organ powiązany – żołądek
  Żarłoczność, nieżyt żołądka, a także złe trawienie pokarmu itd.

 • Złe postępowanie, złe myśli i zamiary oraz chęć wcielenia ich w czyn
  Narząd powiązany – jelita
  Do zaparć prowadzić może przede wszystkim chciwość, natomiast potępianie innych ludzi – do biegunki.

 • Lubieżne zamiary, grzeszne namiętności, tajone życzenia, niestandardowe potrzeby seksualne
  Narząd powiązany – narządy płciowe
  Zaburzenia w pracy narządów płciowych świadczą o problemach seksualnych. U mężczyzn może dojść do choroby gruczołu krokowego (prostaty); u kobiet – do zmian ginekologicznych, do powstania łagodnych nowotworów.

Niezależnie od tych najczęściej występujących zależności między emocjami i schorzeniami narządów wewnętrznych, w każdym konkretnym przypadku mogą pojawić się jakieś specyficzne cechy, gdyż nie ma identycznych ludzi. Nie ma jednak wątpliwości, że negatywne emocje mają negatywny wpływ na nas samych, na nasze zdrowie.

Oprócz wyżej opisanych zaburzeń w pracy narządów wewnętrznych istnieją jeszcze odczucia. I tak np. człowiek niebogaty, nie mający ani pieniędzy, ani widoków na przyszłość, stale czuje słabość w plecach – ma wrażenie pustki, jakby stał plecami do otwartych drzwi. Człowiek niezorganizowany, zabiegany doświadcza zmian chorobowych w kolanach. Cierpiący na niemoc płciową, bezsilność doświadcza uczucia pustki w krzyżu i karku. Ktoś niezaspokojony seksualnie, odczuwający stały popęd, czuje lekki ból w okolicy krzyża i karku, ma skaczące ciśnienie i zaburzenia w pracy naczyń krwionośnych.

 

Zobacz również:

Zaraź się szczęściem


Zaraź się szczęściem


Zaburzenia snu, stres i wątroba

Opanuj emocje


Złość piękności szkodzi