Regulamin Forum Cyberbaba.pl


Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach w Internecie, a więc i na Forum Cyberbaba.pl.

 1. Forum Cyberbaba.pl jest miejscem, gdzie spotykają się osoby zainteresowane tematyką dotyczącą zdrowego stylu życia, naturalnych metod leczenia i pielęgnacji urody, problemów z wychowaniem dzieci czy prowadzenia domu.

 2. Słownik forumowicza:

  Administrator - właściciel forum, osoba za nie w pełni odpowiedzialna. 

  Moderator - osoba odpowiedzialna za porządek na forum i oceniająca jakość wątków, które może usuwać, jeśli te tylko nie będą zgodne z regulaminem. Moderatorem może zostać dowolny zarejestrowany użytkownik, który wyrazi taką ochotę i wykaże się aktywnością na forum. Funkcja moderatora jest społeczna, nie dostaje on za swoją pracę wynagrodzenia.

  Użytkownik (~user) - osoba, która zarejestrowała się na stronie, mająca prawo do wyrażania swoich opinii i wymieniania zdań z innymi użytkownikami. 

  Gość - osoba nie zarejestrowana na Forum, ale mająca prawo do wyrażania swoich opinii i wymieniania zdań z innymi użytkownikami.

  Ranga - stopień, określający aktywność użytkownika na forum.

  Profil - w profilu znajdują się wszystkie ustawienia danego użytkownika. Każdy może dowolnie edytować swoje dane, znajdujące się właśnie w profilu. Wpisywanie szczegółów na swój temat jest dobrowolne, w szczególności nie ma obowiązku podawania danych kontaktowych, daty urodzenia czy miejsca zamieszkania. Dane zawarte w profilu, poza adresem e-mailowym i hasłem, są widoczne dla innych zarejestrowanych. Jeśli nie życzysz sobie, by inni je widzieli, po prostu nie podawaj ich, zostaw puste pole, zamiast podawać zmyślone dane.

  Avatar (emblemat) - obrazek, który może sobie ustawić każdy użytkownik, wchodząc w swój profil. 

  Podpis (sygnatura) - tekst, który może zostać ustawiony przez każdego użytkownika w profilu. Wyświetla się on pod każdym postem danego użytkownika. Zabronione jest w nim wypisywanie wulgaryzmów oraz nachalne spamowanie.

  Temat - tytuł rozpoczętego wątku.

  Post - pojedyncza wiadomość wysyłana przez użytkownika.

 3. Na Forum wypowiadać się mogą zarówno zarejestrowani uczestnicy jak i goście. Zachęcamy jednak do rejestrowania się. Zarejestrowany użytkownik ma zarezerwowanego dla siebie nicka, może obejrzeć profile innych zarejestrowanych użytkowników. Może również brać udział w konkursach, które będą od czasu do czasu organizowane na Forum.

 4. Każdy użytkownik ma na Forum takie same prawa, bez względu na rangę, staż czy liczbę napisanych postów.

 5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto, z którego będzie pisał posty. Jeśli zapomnisz hasła - skorzystaj z opcji przypomnienia. Niedozwolone jest więc zamieszczanie przez tę samą osobę komentarzy pod różnymi nazwami użytkownika (dyskusje z samym sobą, wchodzenie zabanowanych użytkowników pod nowymi nickami etc). W przypadku odkrycia takiego postępowania wszystkie komentarze użytkownika zostaną skasowane a wszystkie konta usunięte.

 6. Administrator Forum i moderatorzy mają prawo do edycji, przenoszenia i usuwania postów użytkowników bez konieczności tłumaczenia się z podjętych przez siebie decyzji.

 7. Wszelkie problemy techniczne związane z działaniem forum należy zgłaszać do administratora/moderatorów.

 8. Jak pisać posty

  a. Zamieszczane tematy muszą mieć związek z działem tematycznym, w którym się znajdują. W dyskusji należy trzymać się rozpoczętego wątku, bez zbędnych dygresji. Przed założeniem tematu należy sprawdzić, czy nie występuje już temat podobny, używając w tym celu wyszukiwarki.

  b. Dyskusje na Forum zakładają różnorodność poglądów i postaw, w tym również kontrowersyjnych. Wszystkie muszą być jednak wyrażane w sposób kulturalny, z poszanowaniem godności innych użytkowników Forum, a także osób trzecich.

  c. Poszczególne posty wyrażają poglądy i opinie ich autorów. Dla większej przejrzystości wypowiedzi wszelkie cytaty winny być używane w odpowiednim kodzie (opcja Cytuj).

  d. Nazwy pisanych przez nas tematów wątków powinny odzwierciedlać treść postu. Nazywanie tematów w sposób niesprecyzowany (np. Mam problem, Pomóżcie …) jest niezalecane. Poprawne nazywanie tematów ułatwia innym użytkownikom poruszanie się na forum i w pewnym stopniu zapobiega dublowaniu się tematów.

  e. Należy unikać używania w postach nadmiernej znaków zapytania, znaków specjalnych oraz emotikonów. Niemile widziane jest pisanie wielkimi literami, gdyż nikt nie lubi jak się na niego krzyczy.

 9. Zabrania się umieszczania na Forum Cyberbaba.pl:

  9.1. treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem, naruszających cudze prawa autorskie,

  9.2. treści szerzących nienawiść w stosunku do jakiejkolwiek grupy społecznej - w szczególności ze względu na wiek, płeć, wyznanie, narodowość czy światopogląd a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i naruszających zasady Netykiety,

  9.3. personalnych odniesień do innych dyskutantów oraz argumentów ad personam (w rodzaju jesteś głupi, bezczelny, idź się leczyć, cham etc.) a także wulgaryzmów oraz słów i zwrotów powszechnie rozumianych jako obraźliwe,

  9.4. gróźb użycia przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób,

  9.5. wielokrotnego zamieszczania tych samych treści w różnych wątkach, 

  9.6. treści o charakterze komercyjnym i spamu,

  9.7. poufnych informacji na temat osób trzecich (dane osobowe, prywatne maile publikowane bez zgody autora etc.).

 10. Nie tolerujemy reklam w ramach marketingu szeptanego i będziemy usuwać posty je zawierające lub usuwać nazwę reklamowanego produktu. 

 11. Wypowiedzi zawierające niedozwolone treści będą usuwane.  Przenoszone lub usuwane będą też posty niezgodne z Netykietą, tematem forum lub wątku, zaśmiecajace wątek lub stanowiące próbę umieszczania w poście treści reklamowych. Decyzję o tym, czy wątek lub post kwalifikuje się do przeniesienia czy do usunięcia podejmują moderatorzy lub administrator Forum.

 12. Administracja Forum zastrzega sobie prawo usunięcia konta oraz czasowego lub stałego zablokowania IP użytkownika, który w sposób notoryczny będzie zamieszczał niedozwolone treści i nie będzie stosował się do uwag i ostrzeżeń administratora i moderatorów

 13. Uczestnik Forum Cyberbaba.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja serwisu i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawem treści zamieszczane przez użytkowników Forum Cyberbaba.pl, przyjmują jednak uzasadnione wnioski o skasowanie postów.

 14. Administracja Cyberbaba.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum Cyberbaba.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą.

 15. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia swego konta. W tym celu należy napisać maila do administratora, korzystając z formularza kontaktowego.

 16. Administracja Forum Cyberbaba.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.