Qigong – chińska droga do zdrowia

Qigong uprawia na świecie już wiele milionów ludzi. Robią to, by leczyć choroby, poprawiać ogólny stan zdrowia i przedłużać życie w zdrowiu i szczęściu, bo Qigong nie tylko relaksuje, ale i regeneruje organizm i usprawnia wszystkie jego funkcje.

Na czym polega Qigong?

Qigong to podstawa tradycyjnej chińskiej medycyny, praktykowany i udoskonalany od ponad 5 tysięcy lat. Stanowi ćwiczenia łączące układ ruchowy, oddechowy, medytację i automasaż. Można je praktykować wszędzie, w każdym wieku i niezależnie od stanu zdrowia i to jest ich wielkim atutem. Są doskonałym sposobem na zmniejszenie stresu, zapobieganie chorobom, sprzyjają zdrowemu i aktywnemu starzeniu się i długowieczności.

Zdrowotne właściwości Qigong wynikają z faktu, że jego praktykowanie wprawia w ruch energię Qi (chi), będącą, zgodnie z chińską medycyną, energią życiową przepływającą przez ciało systemem kanałów zwanych meridianami.Istnieją dwa podstawowe rodzaje Qigong – wewnętrzny i zewnętrzny.

Wewnętrzny Qigong jest stosowany w celu samoleczenia i utrzymywania zdrowia. Może być uprawiany w każdej pozycji – stojącej, siedzącej, podczas chodzenia i leżenia. Mogą go wykonywać nawet osoby w starszym wieku. Zewnętrzny Qigong jest stosowany przez mistrzów Qigong i lekarzy Qigong poprzez przesyłanie energii Qi z jednego ciała w celu leczenia drugiego.

Wewnętrzny Qigong bazuje na prostych, powtarzających się ruchach lub postawach w powiązaniu z różnorodnymi technikami oddechowymi oraz stanem zrelaksowanej świadomości.

Co może dać uprawianie Qigong?

Zgodnie z doniesieniami Qigong przynosi korzystne efekty w leczeniu wielu stanów chorobowych, także u starszych osób. Należą do nich nadciśnienie tętnicze, choroby serca, owrzodzenia, zapalenia stawów i dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Oddziałuje również na układ immunologiczny i poprawia krążenie krwi. Przeciwdziała stresom, usprawnia procesy myślowe, w tym pamięć i koncentrację oraz rozwija kreatywność.

Regularne praktykowanie Qigong wzmacnia również kości i siłę wszystkich mięśni. Badania nad Qigong pozwalają sądzić, że ma on korzystny wpływ na wiele dolegliwości związanych z wiekiem.

Potwierdzona skuteczność

Liczba badań naukowych potwierdzających skuteczność wewnętrznego Qigong w leczeniu i zapobieganiu chorobom rośnie lawinowo. Oto niektóre z nich:

  • W trwającym 20 lat w Chinach i zakończonym w 1993 roku badaniu zaobserwowano pozytywne rezultaty wyrażające się obniżeniem ciśnienia tętniczego. U pacjentów uprawiających Qigong odnotowano o 50% mniejszą śmiertelność i zapadalność na udary mózgu.

  • Chińskie doświadczenia z 1994 roku, zebrane przez Sheng-hana, wykazały, że Qigong może modyfikować pewne reakcje fizjologiczne organizmu mierzone EEG, EMG, częstością oddechów, tętnem, aktywnością elektryczną i temperaturą na powierzchni skóry oraz zmieniać napięcie układu sympatycznego, modyfikować czynność żołądka i jelit, a także poziom metabolizmu.

  • W badaniu z 1997 roku dr Wen-hsien Wu z Wydziału Lekarskiego New Jersey wykazał, że Qigong był korzystny u chorych z dystrofią odruchową, wyniszczającą chorobą autonomicznego systemu nerwowego, która jest często oporna na leczenie konwencjonalne. W tej grupie chorych Qigong znacząco obniżył poziom bólu i niepokoju.

  • Dr Paul Zucker z Uniwersytetu Columbia, zaobserwował przeciętnie o 10% spadek ciśnienia tętniczego u chorych uprawiających Qigong.

  • W szpitalu w Pekinie 93 chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową poddano terapii farmakologicznej, łącznie z ćwiczeniami Qigong, podczas gdy grupa kontrolna otrzymywała tylko leki. U 81% chorych z grupy terapii łączonej wykazano wzrost siły, u 63% poprawę apetytu, u 33% nie występowały już biegunki (w grupie kontrolnej odpowiednio o 10%, 10% i 6%).

  • W 2010 r. naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie przestudiowali 77 badań z lat 1993-2007 informujących o zdrowotnych konsekwencjach uprawiania zarówno Qigong jak i pokrewnego Tai Chi. W konkluzji potwierdzili, że ćwiczenia te wzmacniają gęstość kości i system odpornościowy, zmniejszają stany zapalne, poprawiają wydolność sercowo-płucną i jakość życia.

    Potwierdzona została także skuteczność Qigong we wzmacnianiu sił życiowych starszych ludzi, cierpiących na choroby podeszłego wieku, w tym chroniczne bóle (np. związane z artretyzmem, bóle karku, fibromialgia). Praktykowanie Qigong okazało się również skuteczne w zapobieganiu zaburzeniom równowagi i w konsekwencji ryzykom związanym z upadkami.

Jak zacząć praktykować Qigong?

Ponieważ Qigong można uprawiać wszędzie i wykorzystywać do tego każdą wolną chwilę, warto nauczyć się chociaż podstaw. Najlepiej zapisać się na kurs, ale nie zawsze jest to możliwe. Alternatywą jest nauka z książek czy płyt DVD. Pomocne będą też liczne filmiki na ten temat publikowane w sieci, np. takie.

barb, na podstawie: Sekcja Zdrowie, poz. 91,  www.qigonginstitute.org i NCBI.nim.nih.gov

 

Zobacz również:

Energia chi


Życiodajna energia ch'i

Chińska medycyna


Fenomen chińskiej medycyny

Uzdrawiające Tai Chi


Uzdrawiające Tai Chi