Spis treści

Badania naukowe wskazują, że:

  • jeśli podczas treningu częstotliwość uderzeń serca wynosi mniej niż 55% maksymalnej teoretycznej wartości, nie ma istotnej poprawy wydolności układu sercowo-naczyniowego (intensywność treningu niewystarczająca – brak korzyści),

  • jeśli podczas treningu częstotliwość uderzeń serca wynosi między 55% a 70% maksymalnej teoretycznej wartości, to nawet osoby o słabej kondycji mogą z taką intensywnością ćwiczyć przez kila minut i znacznie zwiększyć zużycie kalorii,

  • trening z częstotliwością między 70% a 85% teoretycznej wartości maksymalnej odpowiedni jest dla osób sprawnych fizycznie i sportowców,

  • trening z częstotliwością powyżej 85% teoretycznej wartości maksymalnej powoduje zwykle uruchomienie beztlenowych mechanizmów przemiany materii, co prowadzi do tworzenia się w mięśniach kwasu mlekowego i zmusza ćwiczącego do zatrzymania.

Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia układu sercowo-naczyniowego powinny ćwiczyć wyłącznie za wskazaniem lekarza i w obecności wykwalifikowanego instruktora.

Jeśli podczas ćwiczenia odczuwa się słabość, zawroty głowy, brak oddechu lub ból należy natychmiast zaprzestać treningu i zasięgnąć porady lekarskiej.

Krzysztof Jankowski
www.harmoniazycia.pl

 

Zobacz również:

naucz się oddychać


Odetchnij pełną piersią

Wdychaj energię


Wdychaj energię, wydychaj stres

Zmobilizuj się do ćwiczeń


Mobilizacja do ćwiczeń