Spacerkiem po lepszą pamięć i bystry umysł

Spacery służą zdrowiu. Od dawna wiemy, że poprawiają krążenie, dotleniają i usprawniają i mięśnie i kości. Ale najnowsze badania prowadzone przez University of California w Los Angeles wykazują, że codzienne chodzenie może także pomóc w utrzymaniu zdrowego mózgu i poprawić funkcje poznawcze.

Wraz z wiekiem na ogół każdemu zdarzają się problemy z pamięcią. Mogą one być naturalną częścią starzenia się i nie być zbyt dokuczliwe w codziennym życiu, ale w niektórych przypadkach mogą wskazywać na łagodne upośledzenie poznawcze, a nawet mogą przerodzić się w demencję, której nie da się odwrócić.

Bez względu na to, czy problemy z pamięcią są jeszcze łagodne czy już poważne mogą niepokoić i wpływać na jakość życia danej osoby.

Nowe badania z Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles sugerują, że istnieje stosunkowo łatwy sposób na utrzymanie mózgu w jak najlepszej kondycji nawet w zaawansowanym wieku. Jest nim umiarkowany, ale codzienny spacer.

Zdaniem autorów badań, taki spacer może zwiększyć zdolność do koncentracji, wydajność, z jaką nasz mózg przetwarza informacje i inne umiejętności poznawcze.

Wyniki badań zostały niedawno opublikowane w Journal of Alzheimer's Disease.

Grubość kory mózgu świadczy o stanie funkcji poznawczych

Naukowcy zwerbowali do badania 29 dorosłych w wieku 60 lat i więcej, z których 26 ukończyło badanie w ciągu 2 lat. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie odrębne grupy:

  • grupa osób o niskiej aktywności fizycznej, do której zakwalifikowano osoby, które każdego dnia robią 4000 lub mniej kroków.
  • grupa wysokiej aktywności fizycznej, złożona z ludzi, którzy robili codziennie ponad 4000 kroków.

Wszyscy uczestnicy zgłaszali poziom dolegliwości związanych z pamięcią  przed rozpoczęciem badania, ale żaden z nich nie miał rozpoznania demencji.

Aby zbadać potencjalny wpływ aktywności fizycznej na zdolności poznawcze, naukowcy wykorzystali MRI do określenia objętości i grubości hipokampa. Hipokamp jest obszarem mózgu związanym z przetwarzaniem informacji znajdujących się  pamięci krótkotrwałej i przenoszeniem ich do pamięci długotrwałej oraz orientacją przestrzenną.

Wcześniejsze badania sugerowały, że rozmiar i objętość tego regionu mózgu może nam coś powiedzieć o zdrowiu poznawczym. Na przykład wykazano, że większa objętość hipokampa wskazuje na bardziej efektywną konsolidację pamięci. Niewiele badań natomiast dotyczyło wpływu aktywności fizycznej na grubość struktur mózgowych. Zdaniem badaczy, grubość mózgu jest bardziej czułą miarą niż objętość, może bowiem śledzić subtelne zmiany w mózgu wcześniej niż objętość.

Codzienny spacer na bystry umysł

Oprócz skanów MRI, dla poznania zdolności poznawczych uczestników badania, poddano ich serii testów neuropsychologicznych.

Stwierdzono, że osoby z grupy o wysokiej aktywności fizycznej, które robiły codziennie ponad 4000 kroków (około 3 kilometrów dziennie), miały grubsze hipokampy i powiązane obszary mózgu, w porównaniu z osobami z drugiej grupy.

U osób z bardziej aktywnej grupy zaobserwowano lepszą koncentrację, szybsze przetwarzanie informacji i lepszą pamięć roboczą. A pamięć robocza jest zasobem, z którego korzystamy codziennie, kiedy musimy podejmować spontaniczne decyzje.

W badaniu nie stwierdzono jednak istotnych różnic pomiędzy grupami o wysokiej aktywności i niskiej aktywności w przywoływaniu wspomnień.

Zdaniem naukowców, kolejnym krokiem powinno być przeprowadzenie badania podłużnego w celu przetestowania związku między aktywnością fizyczną a zdolnościami poznawczymi w dłuższym czasie. Zwracają również uwagę na potrzebę lepszego zrozumienia mechanizmów osłabienia funkcji poznawczych związanych z atrofią hipokampu.

Zanim jednak zostaniemy poinformowani o wynikach dalszych badań, zaplanujmy codzienny spacer. 3 km to naprawdę niedużo, może wystarczy udać się spacerkiem do pracy albo zafundować sobie aktywnego psa?

bajar

 

Zobacz również:

Jak ćwiczyć, by mózg był sprawniejszy


Ćwiczenia dobre dla mózgu

Ruch a inteligencja


Jogging na inteligencję

Ruch a funcje poznawcze


Ruch na lepszą pamięć