Telewizja podwaja ryzyko astmy u dzieci

Dzieci, które spędzają przed telewizorem więcej niż dwie godziny dziennie częściej chorują na astmę - twierdzą naukowcy uniwersytetu z Glasgow. Ich badania po raz pierwszy wyraźnie łączą ryzyko zachorowania na astmę u dzieci z mało ruchliwym trybem życia.

Według autorów badań, oglądanie telewizji nie wymaga od dzieci fizycznego wysiłku, co oznacza, iż niektóre mięśnie układu oddechowego nie są wykorzystywane i mogą wystąpić zaburzenia w oddychaniu takie, jak świszczący oddech i chrapliwe sapanie.

Badacze obserwowali grupę 3 tys. dzieci, od urodzenia do osiągnięcia wieku 11 lat i 6 miesięcy. Ich rodzice byli raz do roku pytani o objawy nieprawidłowego oddechu i o to, czy lekarz nie zdiagnozował u dzieci astmy. Wraz z ukończeniem 3 lat i 6 miesięcy, rodziców pytano, czy dzieci oglądają telewizję, jak często i długo.

Zdaniem specjalistów przed ukończeniem 3 roku życia dzieci w ogóle nie powinny oglądać telewizji.

Jako niemowlęta i dzieci raczkujące, grupa wyselekcjonowana do badań miała prawidłowy oddech. W wieku 11 lat u 185 spośród nich stwierdzono astmę (6 proc. ogółu). U dzieci, które oglądały telewizję dłużej niż 2 godziny dziennie zaobserwowano dwukrotnie wyższe ryzyko zachorowania na astmę, niż u tych, które oglądały telewizję rzadziej.

Wśród astmatyków 2 procent nie oglądało telewizji w ogóle, 20 procent oglądało ją dzień w dzień przez krócej niż 1 godzinę, 34 proc. przez 1-2 godziny, zaś 44 proc. więcej niż 2 godziny na dzień. Naukowcy sądzą, że u podłoża tych różnic tkwi brak fizycznej aktywności.

Po 11 roku życia, gdy w brytyjskim systemie oświaty dzieci kończą szkołę podstawową, zaobserwowano niewielką różnicę w poziomie fizycznej aktywności między dziećmi oglądającymi telewizję i nie oglądającymi jej.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Zobacz również:

Łamigłówki i zadania logiczne


Zadania logiczne

Jak rozwijać kreatywność


Myśleć jak da Vinci

Gry podwórkowe


Gry podwórkowe