Spis treści

Trudności w nauce czy dysleksja?

Trudności w czytaniu i pisaniu tylko w niektórych przypadkach są przejawem dysleksji rozwojowej.
Niedyslektyczne przyczyny niepowodzeń w nauce:

  1. niska sprawność intelektualna,

  2. wady wzroku, wady słuchu,

  3. schorzenia neurologiczne (np. mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja)

  4. zaniedbanie środowiskowe i dydaktyczne, które często prowadzi do podobnych objawów, ale nazywanych pseudodysleksją,

  5. brak motywacji do nauki.

Przy rozpoznaniu dysleksji należy ponadto wykluczyć jako przyczynę niewłaściwe metody nauczania.

 

Zobacz również:

Gry kolonijne


Gry kolonijne

Kolorowanki


Kolorowanki

Gry z kartką papieru


Gry z kartką papieru