Spis treści

Czy twoje dziecko należy do grupy zagrożonej dysleksją?

Oto wstępne badania, które możesz przeprowadzić sama. Im więcej zauważysz u dziecka symptomów ryzyka dysleksji wykonując poniższy test (odpowiedzi :często i zawsze), tym bardziej jest ona prawdopodobna. Pamiętaj, że ostateczną diagnozę musi postawić specjalista po dodatkowych badaniach pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych.

Skala ryzyka dysleksji - przykładowy arkusz badania

(oprac. prof. dr hab. Marta Bogdanowicz)

Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia i zakreśl kółkiem cyfry najlepiej charakteryzujące zachowanie dziecka.

1 - NIGDY nie występuje
2 - CZASEM występuje
3 - CZĘSTO występuje
4 - ZAWSZE występuje

 1. Dziecko ma trudności z zapamiętaniem wszystkich liter
  1 2 3 4

 2. Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami
  1 2 3 4

 3. Dziecko ma wadę wymowy
  1 2 3 4

 4. Dziecko jest mało sprawne ruchowo: słabo biega, skacze, źle jeździ na rowerze, hulajnodze
  1 2 3 4

 5. Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlanie lub odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej
  1 2 3 4

 6. Dziecko przekręca słowa (np. mówi kraktor), zmienia przedrostki w wyrazach (np. nauczyć się), myli wyrazy o podobnym brzmieniu
  1 2 3 4

 7. Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu (np. g - k, z - s), dlatego nie dostrzega różnic w parach wyrazów, takich jak: góra - kura, koza - kosa
  1 2 3 4

 8. Dziecko ma problem z budowaniem poprawnych wypowiedzi (zmienia szyk wyrazów w zdaniu albo używa nieprawidłowych form gramatycznych)
  1 2 3 4

 9. Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami lego, puzzlami lub nie umie układać ich według wzoru (tworzy tylko własne kompozycje)
  1 2 3 4

 10. Dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
  1 2 3 4

 11. Dziecko ma problem z odróżnianiem i zapamiętaniem liter o kształtach identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. b - p, g - d)
  1 2 3 4

 12. Dziecko niechętnie rysuje, pomimo że jest do tego zachęcane, np. przez rodziców
  1 2 3 4

 13. Dziecko ma trudności z pamięciowym odtwarzaniem materiału uszeregowanego w sekwencje (np. nazwy pór dnia i posiłków, dni tygodnia, pór roku, szeregi 4-cyfrowe)
  1 2 3 4

 14. Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo się rozprasza
  1 2 3 4

 15. Dziecko źle funkcjonuje na zajęciach fizycznych (np. podczas gry w piłkę, wykonywania układów gimnastycznych, ćwiczeń równoważnych, takich jak chodzenie po linii, stanie na jednej nodze)
  1 2 3 4

 16. Dziecko ma trudności z odróżnieniem i zapamiętaniem liter o podobnych kształtach (np. m - n, l - t - ł)
  1 2 3 4

 17. Dziecko ma trudności z wyróżnieniem głosek w słowach (np. nos = n-o-s )
  1 2 3 4

 18. Dziecko ma problemy z odtwarzaniem szlaczków i figur geometrycznych (przerysowaniem rombu ze wzoru)
  1 2 3 4

 19. Dziecko ma trudności z łączeniem głosek w słowo (np. o-k-o = oko)
  1 2 3 4

 20. Dziecko ma problemy z zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, wiązaniem kokardek oraz wykonywaniem innych czynności samoobsługowych
  1 2 3 4

 21. Dziecko ma trudności z dokładnym zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek oraz z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów
  1 2 3 4

 

Zobacz również:

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu


Bezpieczny Internet

Nastolatek w świecie wirtualnym


Nastolatek w sieci

Stresujące dzieciństwo skraca życie


Stresujące dzieciństwo skraca życie