Spis treści

Definicja dysleksji

Dysleksja może byś rozwojowa (i o takiej głównie myślimy) lub nabyta.

Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu, zaś dysleksja nabyta to utrata nabytej umiejętności czytania, zdarza się to w wyniku udaru mózgu.
Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:

  • Dysleksja - trudności w czytaniu, któremu często towarzyszą kłopoty w pisaniu (zaburzenia zarówno tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści)

  • Dysortografia - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni ( dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni)

  • Dysgrafia - niski poziom graficzny pisma (brzydkie, koślawe litery, trudności z utrzymaniem się w linijce, litery w wyrazach nierówne)

  • Dyskalkulia - problemy w matematyce (niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości, proporcji).

 

Zobacz również:

Wakacyjne czytanie


Wakacyjne czytanie

Dziecko i doświadczenie


Dziecko i doświadczenie

Stwórz wielkiego pisarza


Zbudź pisarskie zdolności