Spis treści

Dysleksja - coraz częstszy problem

Badania prowadzone w Polsce wskazują, że dysleksja rozwojowa występuje u ok. 15% populacji z czego lżejsze przypadki stanowią ok. 10%, a poważniejsze ok. 4%. Oznacza to, że w każdej klasie można spotkać średnio troje dzieci z tym problemem, a co najmniej jedno ma specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

Liczba osób z dysleksją wzrasta ze względu na zwiększenie się liczby dzieci pochodzący z zagrożonych ciąż i trudnych porodów. Przyczyną jest również wpływ niekorzystnych czynników kulturowych (np. dzieci mniej rysują, manipulują, nie rozwijają się ruchowo podczas zabaw na podwórku) oraz brak kontaktu z książką, którą wypiera telewizja.

 

Zobacz również:

Co siedmiolatek umieć powinien


Co 7-latek umieć powinien

Jak rozwijać kreatywność


Myśleć jak da Vinci

Naucz dziecko zarządzania pieniędzmi


Naucz dziecko oszczędzania