Przypadek prześladowania w sieci

Możliwość komunikowania się przez Internet i telefony komórkowe daje wiele korzyści. Niestety, istnieje także pewne ryzyko – dzieci mogą otrzymywać oraz wysyłać wiadomości zawierające treści, które mogą ranić ich uczucia lub uczucia innych. Dlatego ważne jest, aby Wasze dzieci wiedziały, jak należy się zachowywać – one także nie są aniołkami ;-)

Cyberprzemocą jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych do znęcania się, nękania i zastraszania pojedynczych osób lub całych grup. Może się to odbywać poprzez e-maile, czaty, wysyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, telefony komórkowe i inne nowoczesne narzędzia. W odniesieniu do gier internetowych możliwe jest zaatakowanie awatara (wirtualnej postaci) Waszego dziecka np. poprzez strzelanie do niego, kradzież jego własności czy zmuszanie go do zachowywania się w sposób, w jaki samo nigdy by się nie zachowało.

Zjawiskiem często zgłaszanym przez dzieci jest ujawnianie prywatnych informacji w miejscach publicznych, np. na forum lub stronie internetowej, publikowanie zdjęć. Tak samo jak prześladowanie w szkole czy na boisku, takie zachowanie nie może być akceptowane przez rodziców i nauczycieli, a dzieci powinny być czujne i gotowe zareagować w należyty sposób. W życiu realnym dziecko zna swojego prześladowcę, natomiast w świecie wirtualnym może on pozostać nieznany i wywołać znacznie większy lęk u dziecka. Osoby stosujące tego rodzaju przemoc często wysyłają groźby pocztą elektroniczną lub na telefon komórkowy wtedy, kiedy prześladowany się tego nie spodziewa.

Rolą rodziców jest takie wychowanie i edukacja swoich dzieci, aby te nie brały udziału w wirtualnym prześladowaniu innych. Dzieci powinny wiedzieć, jakie są ich prawa i za co są odpowiedzialne. Powinny również wiedzieć, że należy szanować prawa innych osób. Zawsze należy być otwartym na rozmowę z dzieckiem, tak aby mogło powiedzieć o niepokojącej sytuacji. Uczcie je, jak z pożytkiem dla siebie i bez czynienia krzywdy innym korzystać z nowych technologii.

źródło: www.upclive.pl

Zobacz też: Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

 

Zobacz również:

Uzależnienie od Internetu


Uzależnienie od Internetu

Nastolatek w świecie wirtualnym


Nastolatek w sieci

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu


Bezpieczny Internet