Alimenty w ciąży? Czy to możliwe?

Zastanawiasz się, czy możesz w ciąży liczyć na finansowe wsparcie ojca dziecka? Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego masz prawo domagać się od niego alimentów. Być może zgodzi się opiekować się Wami dobrowolnie (np. dzięki wynikowi testu na ojcostwo, który możecie wykonać jeszcze w ciąży), a jeśli nie – możesz wnieść pozew do sądu.

Polskie prawo – co mówi Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy?

Według jego artykułu 141. § 1: „Ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.”

Ojciec dziecka ma więc obowiązek, by opiekować się Tobą i maluchem. Być może będzie robił to dobrowolnie i uzna dziecko jeszcze w ciąży, a jeśli nie – masz możliwość wniesienia pozwu do sądu.

Dobrowolne uznanie dziecka przed narodzeniem

Zanim dziecko przyjdzie na świat, mężczyzna może je uznać, składając specjalne oświadczenie (w Urzędzie Stanu Cywilnego, sądzie opiekuńczym, konsulacie). Chodzi o przyznanie, że jest ojcem, co Ty – jako matka – musisz do 3 miesięcy potwierdzić. Dzięki uznaniu mężczyzna staje się ojcem prawnym, co powoduje m.in. obowiązek wsparcia finansowo Ciebie (także w ciąży) i dziecka.

Mężczyzna nie chce uznać dziecka? Możliwe uwiarygodnienie ojcostwa

Jeśli ojciec dziecka nie chce wziąć za nie odpowiedzialności przed narodzeniem, możesz wnieść do sądu o uwiarygodnienie ojcostwa i wypłacenie alimentów. Chodzi o to, żeby uprawdopodobnić, że dany mężczyzna to ojciec danego dziecka. Możesz przedstawić zeznania świadków, dokumenty, wspólne zdjęcia i inne dowody.

Jeśli sąd przychyli się do Twojego wniosku, mężczyzna musi pomagać Wam finansowo „przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu” (art. 142. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy). 

Uwiarygodnienie to nie jest jednak jeszcze ustalenie ojcostwa (ustalić ojcostwo można po narodzinach dziecka).

Podjęcie decyzji – może pomóc badanie na ojcostwo

Pewny test na ojcostwo – dostępny już od 8. tygodnia ciąży – może pomóc podjąć mężczyźnie decyzję. To badanie do celów prywatnych, jednak zyskanie absolutnej pewności pozwala odzyskać spokój i zaplanować przyszłość.

Często mężczyźni decydują się wówczas dobrowolnie uznać dziecko. Bywa też, że dzięki wynikowi ojciec chce pomagać finansowo do czasu ustalenia ojcostwa po porodzie – bez angażowania sądu, umawiając się z partnerką.

Agnieszka Łapajska, www.testDNA.pl 

 

 

Zobacz również:

Badania prenatalne


Badania prenatalne


Czy w ciąży można ćwiczyć?

 co oznacza otyłość w ciąży


Otyłość w ciąży