Zaburzenia równowagi hormonalnej przyczyną autyzmu?

Badania szwedzkich naukowców opublikowane na łamach Molecular Psychiatry sugerują, że istnieje związek między nadmiarem androgenów u matki i ryzykiem pojawienia się  zaburzeń spektrum autystycznego u dzieci.

Spektrum zaburzeń autystycznych (ADS) obejmuje liczne schorzenia, w tym autyzm i zespół Aspergera. U osób ze spektrum autyzmu występują poważne zaburzenia interakcji społecznych i komunikacji oraz znacznie ograniczone zainteresowania i powtarzalne, stereotypowe zachowania. Schorzenia te pojawiają się 4 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. 

Przyczyny występowania ADS nie są znane, uznaje się, że sprzyjają im czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Najnowsze badania epidemiologiczne naukowców z Instytutu Karolinska w Sztokholmie sugerują jednak, że do autyzmu dziecka przyczyniać się może brak równowagi hormonalnej u matki.

Badając dokumentację medyczną wszystkich dzieci w wieku 4-17 lat urodzonych w Szwecji w latach 1984 i 2007 naukowcy zauważyli po raz pierwszy związek między nadmiarem męskich hormonów u matki i zaburzeniami ze spektrum autyzmu u dziecka.

Do podobnych wniosków doszli naukowcy z University of Cambridge po przeanalizowaniu próbek płynu owodniowego, pochodzących z ponad 300 ciąż z męskim potomkiem.

Jak się okazało, w przypadku 128 chłopców, u których w późniejszym wieku rozpoznano autyzm, poziom testosteronu i trzech innych hormonów steroidowych w płynie owodniowym był w większości przypadków bardzo wysoki. W kontrolnej grupie 217 chłopców bez autyzmu poziom tych hormonów był znacznie niższy.

Zdaniem naukowców dodatkowym czynnikiem ryzyka autyzmu jest otyłość matki. Naukowcy zaobserwowali, że u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) jest większe ryzyko urodzenia autystycznego dziecka. Schorzenie to występuje u 5 do 15% kobiet w wieku rozrodczym i u tych kobiet notuje się w czasie ciąży wyjątkowo dużą ilość męskich  hormonów androgenów. Zespół naukowców Instytutu Karolinska pod kierunkiem Kyriaki Kosidou odkrył że u matek z rozpoznanym PCOS wzrosta o 59% ryzyko ADS u dzieci. Dodatkowo naukowcy stwierdzili, że to ryzyko jest jeszcze większe w przypadku, gdy matka cierpiąca na PCOS jest dodatkowo otyła, a oba te stany charakteryzują się zwiększonym poziomem androgenów.

Autorzy badań zaznaczają, że za wcześnie jest, by formułować jakieś zalecenia, gdyż związek między zespołem policystycznych jajników i autyzmem nie jest do końca poznany.  Nieprędko również stworzone zostaną testy do diagnozowania na tej podstawie ryzyka autyzmu u dziecka. Tym niemniej świadomość związku między PCOS i autyzmem może pomóc we wczesnym wykryciu ASD u dzieci z grup ryzyka.

barb

 

Zobacz również:

Otyłość w ciąży


Otyłość w ciąży

Alkohol w ciąży


Alkohol w ciąży

Otyłość w ciąży


Otyłość w ciąży a zdrowie dziecka