Rozwód rodziców źle wpływa m.in. na zdolności matematyczne dzieci

Dzieci rozwiedzionych rodziców gorzej sobie radzą z matematyką oraz w relacjach z rówieśnikami - wynika z pracy, którą publikuje pismo "American Sociological Review".

Ponadto, takie dzieci są bardziej narażone na samotność, mają niższą samoocenę, częściej cierpią z powodu różnych lęków i są przygnębione.

Jak zaobserwował socjolog dr Hyun Sik Kim z University of Wisconsin-Madison, problemy te ujawniają się dopiero, gdy rodzice rozpoczynają proces rozwodowy - nie wcześniej i utrzymują jeszcze po rozwodzie, nie ulegając pogorszeniu czy poprawie.

"Ludzie mawiają, że małżonkowie, którzy się rozwodzą musieli przeżywać silne konflikty zanim zdecydowali się na ten krok" - mówi dr Kim. Dlatego badacz podejrzewał, że dzieci z takich rodzin mogą mieć różnego rodzaju problemy natury psychologicznej, poznawczej czy problemy z zachowaniem jeszcze zanim rozpocznie się proces rozwodowy. Jednak jego najnowsze badania tego nie potwierdziły. "To oznacza, że nie każdy rozwód jest poprzedzony wyniszczającym konfliktem między partnerami" - zaznacza.

Socjolog przeanalizował dane dotyczące niemal 3600 dzieci - od momentu ich pójścia do przedszkola, czyli w wieku 5-6 lat, do etapu 5. klasy szkoły podstawowej (w USA), czyli między 10. a 11. rokiem życia. Brał przy tym pod uwagę dzieci, których rodzice rozwiedli się, gdy ich pociechy były na etapie 1-3 klasy szkoły podstawowej i porównywał z rówieśnikami pochodzącymi z pełnych rodzin. Dzięki temu mógł przyjrzeć się bliżej trzem okresom życia uczniów - sprzed rozwodu, w trakcie procesu rozwodowego i po jego zakończeniu.

Dzieci, których rodzice zdecydowali się na rozwód zaczynały pozostawać w tyle za rówieśnikami pod względem wyników w matematyce, zdolności interpersonalnych, miały też niższą samoocenę oraz większą skłonność do lęków i smutku. Badacz nie odnotował jednak takich zmian w okresie sprzed decyzji.

Nie stwierdził też, by negatywne skutki procesu rozwodowego pogłębiły się po jego zakończeniu, ale dzieci z rozbitych rodzin nie zdołały też nadrobić różnic w stosunku do rówieśników.

Poza tym, nie miały one innych problemów, np. z czytaniem, czy uzewnętrznianiem swoich poglądów i postaw.

Jak tłumaczy dr Kim, rozwód może zakłócać rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny dzieci na wiele sposobów. Widok rodziców oskarżających się wzajemnie lub kłócących o prawa do opieki nad dzieckiem jest źródłem silnego stresu, a sytuacja, w której dzieci muszą krążyć między rodzicami lub są zmuszone przeprowadzić się w inny region z jednym z nich niszczy ich dotychczasowe kontakty z rówieśnikami. Do tego mogą dołożyć się trudności finansowe związane z nagłym zmniejszeniem dochodów w rodzinie oraz depresja z powodu rozwodu.

Zdaniem badacza, jego praca dostarcza ważnych informacji nie tylko rodzicom, ale też nauczycielom. Dzięki niej będą mogli skuteczniej pomóc dzieciom z rozbitych rodzin w nauce.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Zobacz również:

Gdy dziecko dojrzewa


Gdy dziecko dojrzewa

Stresujące dzieciństwo skraca życie


Stresujące dzieciństwo skraca życie

Jak odchudzić dziecko


Dziecko z nadwagą