Stresujące dzieciństwo skraca życie

Stresujące dzieciństwo może skrócić życie o całą dekadę. Dowodzą tego naukowcy z amerykańskiego Centers for Desease Control and Prevention (CDC).

W latach 1995-1997 naukowcy z CDC, badając grupę ponad 17 tysięcy osób, ustalili zależność między stresującym dzieciństwem, a stanem zdrowia w wieku dorosłym. Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa wpłynęły na większą zachorowalność na choroby serca, płuc, wątroby i inne choroby.

Naukowcy podzielili stresujące przeżycia na 8 kategorii: znęcanie słowne, znęcanie fizyczne, wykorzystywanie seksualne, bita matka, osoba nadużywająca używek w najbliższym otoczeniu, osoba chora psychicznie w otoczeniu, członek rodziny w więzieniu, rozwód rodziców.

Następnie prosili każdą z badanych osób o określenie czy w dzieciństwie miała do czynienia z którymś z powyższych stresującymi przeżyć. Tylko jedna trzecia badanych deklarowała, że nie zetknęła się z żadną z powyższych patologii. 61% badanych, którzy w momencie badania mieli mniej niż 65 lat stwierdziło, że spotkali się w dzieciństwie przynajmniej z jednym ze stresujących doświadczeń, podczas gdy w grupie osób starszych niż 65-letnich, tylko 53% deklarowało takie przeżycia.

W aktualnym badaniu naukowcy skoncentrowali się na zależności między stresami z dzieciństwa a wcześniejszą śmiercią. W tym celu przejrzeli akta zgonu w badanej grupie w okresie od poprzedniego badania do końca 2006 roku. Okazało się, że 9% badanych zmarło w tym czasie. Co więcej, śmiertelność wśród osób, które w dzieciństwie spotkały się przynajmniej z sześcioma z ośmiu kategorii stresujących przeżyć była 1,5 razy wyższa niż wśród osób, których dzieciństwo było wolne od stresu. Ich średnia życia wynosiła tylko 61 lat, podczas gdy w grupie nie doświadczającej stresu – aż 79 lat.

Dlaczego tak się dzieje? Naukowcy sądzą, że traumatyczne przeżycia z dzieciństwa mają wpływ na rozwój mózgu i osoby ich doświadczające mogą wykazywać większą skłonność do depresji i stanów lękowych oraz być bardziej podatnymi na pozbywanie się stresu niezbyt zdrowymi metodami, np. nadużywając alkoholu czy papierosów.

barb

 

Zobacz również:

Dziecko i doświadczenie


Dziecko i doświadczenie

Gdy dziecko dojrzewa


Gdy dziecko dojrzewa

Cyberprzemoc


Cyberprzemoc