Spis treści

Mówię wam

Podobna gra do poprzedniej.
Uczestnicy ustawiają się w dowolnym miejscu, naprzeciwko prowadzącego. Prowadzący każe im wykonywać różne polecenia, np. dotknąć rękami uszu, podnieść ręce do góry, itd. Uczestnicy wykonują polecenie lub nie , w zależności od formy, w jakiej zostały wydane. Jeśli prowadzący poprzedza polecenie formą „mówię wam”, wszyscy muszą wykonać polecenie. Jeśli nie wypowie tych słów przed poleceniem, uczestnikom nie wolno go wykonywać. Uczestnik, który popełni błąd, wypada z gry. Dla utrudnienia prowadzący wypowiada polecenia bardzo szybko lub sam je wykonuje, zachęcając tym samym do naśladownictwa.

Zwycięża osoba, która najdłużej pozostanie w grze. Zostaje ona następnym prowadzącym.

 

Zobacz również:

Gry kolonijne


Gry kolonijne

Gry karciane


Gry karciane

Piosenki dla dzieci


Piosenki