Spis treści

Skojarzenia liczbowe

Prowadzący wywołuje liczby z przedziału od 1 do 12.
Po usłyszeniu danej liczby gracze starają się szybko powiedzieć najbardziej typowe skojarzenia związane z tą liczbą. Np. jeżeli wywołano liczbę siedem, gracz może powiedzieć „Grzechy główne”.

Ten, kto pierwszy poda poprawne skojarzenie, zdobywa punkt. Inni gracze mają prawo zakwestionować podane słowo, jeśli ich zdaniem jest ono niepoprawne. Skojarzeń nie wolno powtarzać.

Zwycięża osoba, która uzyska najwięcej punktów.

 

Zobacz również:

Kolorowanki edukacyjne dla dzieci


Kolorowanki edukacyjne

Gry z kartką papieru


Gry z kartką papieru

Labirynty


Labirynty do wydruku