Spis treści

Państwa i miasta - Kategorie

Jest to jedna z najpopularniejszych gier umysłowych z pisaniem. Przygotowujemy ołówek i kartkę. Gracze uzgadniają między sobą liczbę kategorii. Zwykle są nimi; państwo, miasto, imię, kolor, zwierzę, kwiat, samochód itd., lub trudniejsze dla starszych graczy np. politycy, nazwy rzek, nazwy związków chemicznych itd. Każdy gracz rysuje na swojej kartce tabele, gdzie w jednej kolumnie wpisuje wszystkie ustalone kategorie. Następnie należy wylosować literę, na którą gracze będą wpisywać wyrazy we wszystkich kategoriach. Jeden z uczestników rozpoczyna w myśli wypowiadać alfabet, zostaje wybrana ta litera, na której zatrzyma go inny gracz.

Pisanie kończymy, gdy skończy się ustalony wcześniej czas, bądź gdy jeden z uczestników skończy szybciej. Gracze kolejno odczytują swoje wyrazy. Jeśli nikt z pozostałych nie ma tego samego wyrazy, gracz otrzymuje za niego dwa punkty. Jeżeli jednak inni gracze wpisali to sam wyraz, każdy z nich otrzymuje jeden punkt. Zero punktów otrzymuje ten, kto nie wpisał żadnego wyrazu w danej kategorii lub wyraz wpisany nie pasuje do tej kategorii.

Zwycięża gracz, który zdobył najwięcej punktów.

 

Zobacz również:

Gry słowne dla dzieci


Gry słowne

Gry podwórkowe


Gry podwórkowe

Wyliczanki dla dzieci


Wyliczanki