Spis treści

Szubienica

To popularna gra dla dwóch lub więcej graczy. Jedna osoba wymyśla wyraz i rysuje na kartce papieru tyle kresek, ile jest liter w tym wyrazie. Druga osoba zgaduje litery, wypowiadając je na głos.
 Jeżeli odgadnie poprawnie, gracz pierwszy wpisuje ją w odpowiednim miejscu nad kreską (jeśli litera się powtarza należy ją wpisać ponownie we wszystkich miejscach w których ta litera występuje).

Jeżeli zaś poda niewłaściwą literę, wówczas zadający zagadkę zaczyna rysować szubieniczkę, po jednej kresce za każdy błąd.

Zgadujący zdobywa punkt, gdy odgadnie wyraz przed ukończeniem rysunku szubienicy, a przegrywa, gdy zawiśnie na szubienicy przed rozwiązaniem hasła. Potem gracze zmieniają się rolami.

 

Zobacz również:

Krzyżówki dla dzieci


Krzyżówki

Gry kolonijne


Gry kolonijne

Sudoku dla dzieci


Sudoku