Edukacja muzyczna pomaga w nauce

Uczęszczanie na lekcje muzyki lub na koncerty z rodzicami korzystnie wpływa na wyniki dzieci w matematyce i czytaniu - informuje pismo "Social Science Quarterly".

Do takich wniosków doszli naukowcy z Ohio State University, którzy przeanalizowali dane zebrane wśród uczniów ze szkół podstawowych i średnich.

Edukacja muzyczna ma pozytywny wpływ na wyniki w nauce zwłaszcza w szkole średniej.

Naukowcy zdają sobie jednak sprawę, że nie wszystkie dzieci mają jednakowy dostęp do edukacji muzycznej. Jak zaobserwowali, w USA zależy on od statusu ekonomicznego rodziny oraz przynależności etnicznej. Z lekcji muzyki czy koncertów częściej korzystają dzieci z rodzin bogatszych niż z biednych oraz dzieci białe i wywodzące się z rodzin o korzeniach azjatyckich niż dzieci latynoamerykańskie. Dzieci rasy czarnej częściej chodzą na koncerty z rodzicami, natomiast rzadziej biorą lekcje muzyki.

Jak podsumowują autorzy pracy, dostępność do edukacji muzycznej jest kwestią równouprawnienia wszystkich dzieci, dlatego próbę rozwiązania tego problemu powinny podjąć zarówno władze państwowe, jak i lokalne.


źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Zobacz również:

Wakacyjne czytanie


Wakacyjne czytanie

Jak rozwijać kreatywność


Myśleć jak da Vinci

Stwórz wielkiego pisarza


Zbudź pisarskie zdolności