Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?

Od chwili, kiedy staliśmy się rodzicami, wciąż zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, aby zapewnić naszym dzieciom dobry start w świat. Jak pomóc im przebrnąć przez niełatwe początki nauki w szkole? W końcu te pierwsze miesiące i lata często decydują o tym, czy nasze dziecko w ogóle polubi naukę. Możemy pomóc swojemu 5-6 letniemu dziecku przygotować się na ten ważny moment, dając mu silne poczucie, że sobie poradzi. Pomoże tutaj trening umiejętności intelektualnych ważnych z perspektywy rozpoczęcia nauki w szkole.

Z badań wynika, iż dzieci o bardzo dobrej gotowości szkolnej mają 95% szans na pełne powodzenie w szkole. Czyż nie każdy rodzic marzy o tym, aby jego dziecko znalazło się w tym gronie?

Co to jest gotowość szkolna?

Większości rodziców wydaje się, że to dobre przygotowanie intelektualne. Ale nie tylko. To także przygotowanie emocjonalne i społeczne – mówi Dorota Zawadzka, psycholog rozwojowy. Aby dziecko mogło sprostać wyzwaniom stawianym przez szkołę i odnieść sukces, musi posiadać wykształcony już „zespół pewnych umiejętności” czy predyspozycji nazywany gotowością szkolną. Jest to zestaw różnych zachowań, który obejmuje takie aspekty jak np. to, czy dziecko potrafi usiedzieć spokojnie przez dłuższy czas, skupić się na wykonywanym zadaniu, precyzyjnie utrzymać narzędzie pisarskie (co wskazuje na to, czy posiada dobrą sprawność manualną). Dziecko powinno być też odpowiednio przygotowane emocjonalnie do rozpoczęcia nauki. Jeśli łatwo nawiązuje kontakty, jest uczynne w stosunku do innych, umie współdziałać w grupie i jest zdolne do ugody – możemy być spokojni, że odnajdzie się w grupie rówieśniczej.

Aby poradzić sobie z zadaniami stawianymi przez szkołę, dziecko musi również posiadać dobrą percepcję wzrokową i myśleć operacyjnie. O dobrej percepcji możemy mówić, gdy dziecko potrafi porównywać przedmioty, dostrzega różnice i podobieństwa, analizuje i odtwarza wzory. Wskazywać na nią będzie umiejętność układania puzzli, wzorów z klocków, odnajdywania szczegółów na obrazkach. O myśleniu operacyjnym możemy mówić wtedy, gdy dziecko potrafi porządkować przedmioty według określonych kategorii, dostrzegać prawidłowości, dopasowywać elementy i przeliczać je.

Niby proste, ale… wiele sześciolatków ma z tym poważny problem.

Jak wiarygodnie sprawdzić czy dziecko jest gotowe do szkoły?

Istnieją różne narzędzia diagnozy gotowości szkolnej 6-latków, na pewno warto też zasięgnąć opinii nauczycieli przedszkolnych. Ale jest coś, co można zrobić dzieckiem samemu, w domu. W tym celu powstał Bazgroszyt.pl Gotowi do szkoły (Bazgroszyt.pl/gotowidoszkoly - pierwszy w Polsce serwis dla dzieci, na którym rodzice mogą sprawdzić oraz rozwijać gotowość szkolną swoich 5-6 latków.

Za pomocą specjalnego testu - w formie zabawy - rodzice mogą sprawdzić, czy dziecko osiągnęło taki poziom rozwoju intelektualnego, który pozwoli mu poradzić sobie ze szkolnymi zadaniami. Test został przygotowany przez pedagogów i psychologów dziecięcych i jest zgodny z wymaganiami Podstawy Programowej.

Po zrobieniu przez dziecko testu rodzic otrzymuje indywidualną ewaluację ważnych, z punktu widzenia przygotowania do szkoły, umiejętności dziecka, takich jak: porównywanie przedmiotów, analiza i synteza wzrokowa, dostrzeganie prawidłowości, matematyzowanie, rozumowanie przyczynowo-skutkowe, orientacja w przestrzeni i grafomotoryka.

Wynik testu da rodzicom informację, nad jakimi umiejętnościami dziecka warto jeszcze popracować. Na stronie Bazgroszyt.pl/gotowidoszkoly znajdują się gry, zabawy i ćwiczenia, dzięki którym dziecko doskonalić będzie problematyczne obszary. W końcu to praktyka czyni mistrza! Dzięki ćwiczeniom, dzieci będą mogły usprawnić swoje umiejętności zanim pójdą do szkoły lub je rozwijać w pierwszych miesiącach szkoły. Dzięki temu rozpoczną naukę w szkole przekonane o swoich umiejętnościach, bez stresu, z pozytywnym nastawieniem do nauki.

- Pójście do szkoły to zupełnie nowy rozdział w życiu dziecka. Spójrzmy na to ważne wydarzenie jak na zagraniczną wycieczkę. Przygotowujemy się do niej, pakujemy, rezerwujemy hotel i czytamy przewodniki na długo przed wyjazdem, a przecież sam wyjazd trwa tylko tydzień lub dwa – mówi Dorota Zawadzka – Tymczasem nauka w szkole będzie trwała przez kilkanaście lat życia dziecka. Przygotujmy je do niej odpowiednio – dodaje.

Pewne siebie i dobrze przygotowane dziecko będzie odnosić więcej sukcesów. A my rodzice, będziemy z niego dumni i spokojni o jego przyszłość.

Więcej na: www.bazgroszyt.pl/gotowidoszkoly

 

Zobacz również:

Co siedmiolatek umieć powinien


Co 7-latek umieć powinien

Dziecko i doświadczenie


Dziecko i doświadczenie

Naucz dziecko zarządzania pieniędzmi


Naucz dziecko oszczędzania