Jak pożytecznie organizować czas wolny ucznia

Języki obce, taniec, karate, basen, plastyka. To tylko namiastka ofert zajęć pozalekcyjnych, na które uczęszczają uczniowie. Aby rozwinąć w dziecku zainteresowania, rodzice coraz chętniej decydują się na posłanie swoich dzieci na dodatkowe kółka czy warsztaty. Trzeba jednak uważać, aby nie przeciążyć ucznia nadmiernymi obowiązkami.

Każdego roku rodzice głowią się, jak zagospodarować wolny czas swoim pociechom z pożytkiem dla ich rozwoju. Jak podaje CBOS aż 42 % rodziców w 2011 r. zadeklarowało posłanie swojego dziecka na zajęcia dodatkowe.

Zajęcia pozalekcyjne niewątpliwie pomogą dziecku rozwijać swoje hobby, wykształcić potrzebne umiejętności lub nadrobić szkolne zaległości. Dzień ucznia nie powinien jednak ograniczać się do samej nauki, dziecko musi mieć też czas na odpoczynek. Eksperci ostrzegają, że zmęczone dziecko szybko się zniechęci i straci zapał do dalszego rozwoju. Dlatego zamiast zarzucać ucznia całą masą zajęć, lepiej zastanowić się, które z nich są dla niego najbardziej pożyteczne, interesujące i wspólnie ze swoją pociechą podjąć decyzję o wyborze najwłaściwszych.

Języków nigdy dość

Umiejętność posługiwania się językami obcych jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie. Umożliwia nawiązywanie międzynarodowych znajomości, pozwala łatwiej odnaleźć się za granicą, a w przyszłości zwiększa szanse na rynku pracy. Dlatego nauka pierwszego języka jest obowiązkowa od I klasy szkoły podstawowej, a drugiego od I klasy szkoły gimnazjalnej. Jednak wymiar godzin tego przedmiotu w szkole dalej pozostawia wiele do życzenia.

– Nauczanie języka obcego to trudna sztuka. Wymaga dużego wkładu pracy ucznia i nadzoru nauczyciela. A w szkolnym programie dalej jest zbyt mało godzin, aby skutecznie przekazać wiedzę z tego przedmiotu, dlatego jeśli uczeń ma tylko możliwość uczęszczania na dodatkowe kursy, powinien z niej skorzystać. Przy nauce języka najważniejszy jest stały kontakt ze słownictwem zarówno pisanym, mówionym jak i słyszanym. Dlatego im częstszy kontakt ze zagranicznymi zwrotami tym lepiej. Poza tym nauka języków obcych rozwija wiele umiejętności. Może sprawić, że dzieci będą się uczyć szybciej, lepiej władać językiem ojczystym i osiągać lepsze wyniki w nauce różnych przedmiotów - opowiada Katarzyna Sroka, nauczycielka języka niemieckiego i ekspert Wydawnictwa Klett, które wydaje m.in. podręczniki do nauki języków obcych.

Dodatkowe zajęcia w wolnym czasie

Dobrym pomysłem jest rozwijanie u dziecka zainteresowania tematami, które poznało w szkole. Jeśli uczeń lubi historię zapiszmy go do kółka historycznego, upodobał sobie przyrodę – niech zacznie uczęszczać na dodatkowe zajęcia z tego przedmiotu.

Według Ewy Szeleckiej, nauczycielki matematyki i eksperta Wydawnictwa Klett, koła zainteresowań, w znaczny sposób przyczyniają się do rozwoju dzieci, którym nie wystarcza wiedza zdobyta podczas lekcji. – Matematyki uczą się wszystkie dzieci, także te uzdolnione humanistycznie. Ze względu na różnice w predyspozycjach indywidualnych uczniów, często muszę wypośrodkować program, aby cała klasa mogła zrozumieć temat. Dlatego nauczając w klasie 25 osobowej nie zawsze mam możliwość optymalnego wykorzystania możliwości ucznia. Dzięki kołom zainteresowań uczeń może zaspokoić potrzebę rozwoju własnych zainteresowań i pasji. Oczywiście może zgłębiać temat indywidualnie, ale zorganizowane zajęcia dodatkowe pod okiem nauczyciela pozwalają nadać odpowiedni kierunek zdolnościom ucznia.

Trzeba także dodać, że takie zajęcia pomagają socjalizacji dziecka. Uczeń poznaje swoich rówieśników, którzy podobnie jak on interesują się konkretnym tematem. Sprzyja to nawiązaniu nowych znajomości, które mogą zaowocować kreatywnej wymianie poglądów oraz pożytecznego spędzania wolnego czasu, co ogranicza czynności takie jak bezrefleksyjne wpatrywanie się w telewizor.

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Oprócz zajęć intelektualnych, warto zadbać o kondycję fizyczną dziecka. Rozwijający się organizm potrzebuje ruchu, szczególnie teraz, kiedy młodzież większość swojego wolnego czasu spędza przed komputerem. Na szczęście oferta zajęć fizycznych jest niezwykle bogata. Bardzo popularne są w ostatnim czasie lekcje tańca. Dla dzieci z problemami postawy polecana jest joga lub ponadczasowy basen. Cały czas wzięcie mają też sekcje sportów grupowych lub indywidualnych. Nie trzeba od razu zakładać, że pociecha będzie sławnym piłkarzem lub uznaną tenisistką, ale zajęcia ruchowe raz w tygodniu na pewno poprawią kondycję i urozmaicą szkolny tydzień.

 

Zobacz również:

Motywacja dziecka do nauki


Jak zmotywować dziecko do nauki?

Stwórz wielkiego pisarza


Zbudź pisarskie zdolności

Naucz dziecko zarządzania pieniędzmi


Naucz dziecko oszczędzania