Jak uzdrowić kontakty rodziców z nauczycielami?

Współpraca rodziców i nauczycieli nie należy do najprostszych. Często brakuje w niej skutecznej komunikacji i porozumienia. Jednak warto postarać się o uzdrowienie tej relacji, bo cele pedagogów i rodziców są zbieżne – zależy im przecież na edukacji dziecka.

Kwestia problematyczna - oceny

Choć nie jest to zadanie łatwe, to rodzice każdego ucznia powinni otrzymywać indywidualną informację zwrotną na temat postępów i braków dziecka. Młodzi ludzie powinni być poddawani diagnozie, która rozpoznawałaby ich potrzeby i zdolności. W ten sposób nauczyciele i rodzice będą wiedzieć na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę, jak pomóc danemu uczniowi oraz w jakich kierunkach wykazuje on szczególne uzdolnienia. - Dzięki temu talenty mogą być rozwijane, a problemy rozwiązywane zarówno w szkole, jak i poza nią, co przyniesie najlepsze rezultaty i zaprocentuje w przyszłości – wyjaśnia Ewa Frąckowiak (Wydawnictwo Klett)

Istotną kwestią jest także ujednolicenie wymagań stawianych przez rodziców i wychowawców, które bywają sprzeczne, dotyczących wychowania moralnego, społecznego, estetycznego. Rozbieżne oddziaływania wychowawców mogą prowadzić do zachwiania poczucia dotąd uznawanych norm, wartości czy zasad. Czasem różnica perspektyw obu stron może prowadzić do konfliktów. Najczęściej nieporozumienia wynikają z oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły.

Często bywa tak, że niezadowolony z ocen rodzic nie przywiązując należytej wagi do stanu wiedzy dziecka, bywa stroną atakującą. Zwykle zarzuca pedagogom brak kompetencji, stronniczość oraz złe funkcjonowanie klas. Wielu z nich uważa także, że z chwilą rozpoczęcia nauki w szkole, cała odpowiedzialność za edukację dziecka spoczywa na nauczycielach. W takim wypadku konieczna jest szczera i spokojna rozmowa - jedynie ścisła współpraca rodziców z wychowawcami może stwarzać możliwości ujednolicania poglądów, w kwestiach związanych z wychowaniem i rozwojem dziecka.

Kontakt ułatwią nowe technologie

Kiedyś kontakty rodzic – nauczyciel opierały się głównie na kwartalnych wywiadówkach, podczas których opiekunowie otrzymywali wgląd w oceny i frekwencję dziecka, a także dowiadywali się o jego postępach i problemach. Dzisiejsze technologie znacznie zmieniają poziom i model tej współpracy. Nowoczesne rozwiązania stosowane np. w niektórych amerykańskich szkołach znacznie ułatwiają rodzicom właściwy kontakt ze szkolnym personelem. Wprowadzono tam m.in. darmowe szkolenia on-line dla rodzin uczniów. Programy te umożliwiają prowadzenie lekcji dla internetowych społeczności, a także szkolenia indywidualne. Rodzice dowiadują się dzięki nim jak efektywnie wspierać naukę dziecka w domu. Dostęp do platformy otwarty jest przez 24 godziny na dobę, dzięki czemu rodzice mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z urządzeń mobilnych.

Wprawdzie Polsce daleko jeszcze do rozwiązań zza oceanu, ale szkoła sukcesywnie rozwija się w kierunku komunikacji wykorzystującej Internet. Przykładem może być e-dziennik, funkcjonalne rozwiązanie mające na celu ułatwić kontakt on-line rodzica z nauczycielem, cieszące się coraz większą popularnością w polskich szkołach. - Dziennik elektroniczny wspomaga realizację wychowawczej funkcji szkoły. Zapewnia rodzicom bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwia im stały kontakt z nauczycielami. Całodobowy dostęp do konta dziecka pozwala skutecznie i szybko przeciwdziałać problemom wychowawczym. Tak szybka, wygodna i bezpieczna forma komunikacji online zdecydowanie ułatwia kontakt na linii rodzic-nauczyciel. Ponadto system e-dziennika funkcjonujący w szkole pozwala na indywidualne podejście do sukcesów i problemów ucznia – mówi Marcin Kempka, prezes firmy Librus, dostarczającej oprogramowania dla szkół, lider na rynku edukacyjnym.

Warto skorzystać z Facebooka

Kolejną propozycją może być np. prowadzenie bloga przez wychowawcę, gdzie publikowane mogą być informacje przydatne dla uczniów, ale również dla rodziców. Zwiększa się również wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi społecznościowych, jak np. Facebook, gdzie zakładane są grupy dla konkretnych klas i ich rodzin. Istotą wszystkich tych rozwiązań jest oszczędność czasu. Dotychczas rodzice musieli osobiście odwiedzić szkołę w celu zweryfikowania postępów w nauce swoich pociech. Współczesne rozwiązania sprawiają, że odbywa się to dużo łatwiej i szybciej. Jednak jak zaznacza Ewa Frąckowiak, nauczycielka i ekspert Wydawnictwa Klett, takie działania wspomagają komunikację rodziców z nauczycielami, ale nie powinny w zupełności zastąpić kontaktów bezpośrednich.

W celu większej efektywności pracy wychowawczo-dydaktycznej konieczne jest współdziałanie szkoły z rodzicami dziecka. W przypadku współpracy obu tych środowisk należy podkreślić, że ważna jest relacja zwrotna, czyli współpraca rodziców ze szkołą. Jedynie obustronna komunikacja, zaangażowanie oraz ujednolicenie wspólnych celów dydaktycznych pozwoli właściwie ukierunkować dziecięcy rozwój.

 

Zobacz również:

Motywacja dziecka do nauki


Jak zmotywować dziecko do nauki?

Stwórz wielkiego pisarza


Zbudź pisarskie zdolności

Twoje dziecko geniuszem


Jak wychowac geniusza