Iloraz inteligencji u nastolatków nie jest stały

Iloraz inteligencji nie jest niezmienny. U nastolatków może się on zwiększać lub zmniejszać, i to znacznie bardziej niż dotychczas sądzono - pisze w najnowszym wydaniu magazyn "Nature".

Uczeni, pod kierunkiem prof. Cathy Price z Wellcome Trust Centre for Neuroimaging w University College London, wykazali to na przykładzie 19 chłopców i 14 dziewcząt. Poddano ich testom na iloraz inteligencji (analizujące zdolności werbalne i niewerbalne) oraz skanowaniu mózgu. W pierwszej fazie badań w 2004 r. mieli 12-16 lat, te same badania powtórzono po 2-3 latach.

Badania porównawcze wykazały, że wyniki uzyskiwane w testach na iloraz inteligencji badających zdolności werbalne, zmieniły się po kilku latach u 39 proc. uczniów. U 21 proc. nastolatków zmieniły się wyniki w testach na zdolności poznawcze. Natomiast co trzeci uczeń w drugiej próbie wypadł inaczej w obu testach.

W pierwszych testach uczniowie osiągali od 77 do 135 punktów (przy przeciętnym ilorazie inteligencji, za jaki uznawane jest 100 punktów - PAP). W powtórzonych testach uzyskiwali oni od 87 do 143 punktów. Przy czym jeden z uczniów między jednym a drugim badaniem stracił aż 20 punktów. Drugi z kolei poprawił swe wyniki aż o 23 punkty.

Według prof. Cathy Price, po raz pierwszy wykazano, że u uczniów, którzy uzyskali odmienne wyniki w testach na iloraz inteligencji, jednocześnie nastąpiły zmiany anatomiczne w dwóch ważnych rejonach ich mózgu. U tych, którzy uzyskali lepsze wyniki w testach badających zdolności werbalne, zwiększyła się lewa kora ruchowa, aktywizowana podczas mówienia. Z kolei poprawie zdolności niewerbalnych towarzyszyło powiększenie płata przedniego móżdżka.

Autorzy badania twierdzą na łamach "Nature", że warto zatem motywować uczniów, gdyż ich zdolności intelektualne mogą się poprawić, ale też przestrzegać, że początkowe osiągnięcia mogą zostać utracone.

Prof. Price przestrzega, by nie dyskredytować uczniów, którzy słabo sobie radzą, gdyż ich zdolności umysłowe w ciągu kilka lat mogą się zasadniczo zmienić. "Mamy skłonność do oceniania dzieci już w początkowym okresie ich rozwoju, tymczasem z naszych badań wynika, że inteligencja wciąż może się u nich kształtować" - przekonuje.

Jako przykład podaje uczestniczącego w badaniach Sebastiana Fristona, która ma teraz 23 lata. W pierwszych testach na iloraz inteligencji wypadł przeciętnie, ale kilka lat później był w grupie osób, które uzyskiwały najwięcej punktów. W szkole musiał brać korepetycje z matematyki, a teraz zamierza zrobić doktorat z budowy komputerów. Zmiany w uzyskiwanych przez niego wynikach w testach nastąpiły wtedy, gdy zaczął poświęcać więcej czasu temu, co go najbardziej interesuje.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Zobacz również:

Wszystko o dysleksji


Dysleksja

Jak rozwijać kreatywność


Myśleć jak da Vinci

Stwórz wielkiego pisarza


Zbudź pisarskie zdolności