Spis treści

Mieszkanie pod napięciem

Pola wytwarzane przez linie wysokiego napięcia

Linie wysokiego napięcia generują zarówno pola elektryczne jak i magnetyczne. Uziemione i wilgotne obiekty o dużej przewodności, jak domy z kamienia i drzewa, w znacznym stopniu redukują natężenie pola elektrycznego. Za drzewami spada ono od 10 do 50%. Jeżeli z naszego mieszkania nie widać linii wysokiego napięcia, zasłoniętej drzewami i domami, oznacza to, że znajdujemy się w „cieniu pola”. Natężenie pola elektrycznego jest wtedy znikome.

Inaczej przedstawia się sprawa z polem magnetycznym. Tutaj drzewa i domy nie stanowią żadnej przeszkody. Ze względu na prawdopodobny wpływ tego pola na gospodarkę hormonalną ludzkiego organizmu należy zwracać uwagę na dystans dzielący mieszkanie od linii wysokiego napięcia.

Natężenie pól w mieszkaniu zależy od odległości, w jakiej znajduje się linia wysokiego napięcia. Odległość minimalna wynosi od 15 metrów w przypadku linii o napięciu znamionowym 20 kilowoltów do 40 metrów dla linii 380 kilowoltów, a odległość bezpieczna odpowiednio 80 i 160 metrów.

Prąd na dachu

O wiele większe zagrożenie polami elektromagnetycznymi niż linie wysokiego napięcia stwarzają sposoby doprowadzenia energii do budynku. Często jeszcze w domach na wsi prąd doprowadzany jest przez dach. Pola wytwarzane przez przewody doprowadzające są znacznie słabsze niż w przypadku linii wysokiego napięcia, ale ze względu na mała odległość, w mieszkaniach, szczególnie tych na poddaszu, natężenia pól mogą być znaczne.

Ponadto przewody z dachu biegną najczęściej do piwnicy i dopiero stamtąd prąd jest doprowadzany do mieszkań. Wzdłuż przewodu mogą powstawać silne pola i w takim przypadku trzeba podjąć działania, zmieniając np. ustawienie łóżka.

Silne pola w podróży

Koleje i linie tramwajowe należą, obok linii wysokiego napięcia, do źródeł najsilniejszych pól w naszym otoczeniu. Pomiary dowodzą jednak, że zarówno natężenia pola magnetycznego jak i elektrycznego są znacznie niższe niż graniczne wartości.

Mieszkanie powinno być oddalone od linii kolejowej o co najmniej 15 metrów, a jeszcze lepiej – o 30m.

 

Zobacz również:

Soda oczyszczona


Wszechstronna soda

Poskramiacz zapachów


Poskramiacz zapachów

Jak zwalczać szkodniki drewna


Jak zwalczyć szkodniki drewna