W USA formaldehyd wpisany na listę karcynogenów

Rząd amerykański dodał do listy czynników rakotwórczych formaldehyd (aldehyd mrówkowy), związek chemiczny stosowany m.in. przy wyrobie żywic syntetycznych - informuje Reuters.

W raporcie przygotowanym dla amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej naukowcy ostrzegają, że częsta ekspozycja na formaldehyd zwiększa ryzyko raka jamy nosowo-gardłowej, ostrej białaczki szpikowej i innych rodzajów nowotworów.

Formaldehyd jest bezbarwnym, łatwopalnym związkiem o silnym zapachu, wykorzystywanym na szeroką skalę w produkcji żywic polimerowych, z których wytwarza się m.in. materiały kompozytowe, a także w produkcji włókien chemicznych, barwników i środków konserwujących. Związek ten wchodzi też w skład niektórych preparatów do prostowania włosów.

Naukowcy z National Toxicology Program zwrócili w swoim raporcie uwagę, że do substancji o potwierdzonym działaniu kancerogennym należy zaliczyć także zawarty w niektórych roślinach kwas arystolochowy.

Ponadto na listę substancji rakotwórczych wkrótce ma szansę trafić styren, związek używany w produkcji m.in. gumy, plastiku, izolacji, włókien szklanych i części samochodowych. Największe zagrożenie stwarza jednak ekspozycja na dym papierosowy, gdyż styren dostaje się do organizmu głównie przez drogi oddechowe.

Choć opublikowanie raportu spotkało się z negatywną reakcją grup reprezentujących przemysł chemiczny, w tym American Chemistry Council, przedstawiciele amerykańskiej organizacji ochrony środowiska Natural Resources Defense Council (NRDC) doceniają, że, pomimo silnego lobby, informacje te zostały upublicznione.

"Przemysł chemiczny działał przeciwko prawdzie, nauce i ludziom. W końcu jednak naszym ekspertom rządowym udało się podać do publicznej wiadomości informacje o ryzyku, jakie niosą ze sobą związki chemiczne często znajdujące się w naszych domach, szkołach i miejscach pracy" - napisała na blogu Jennifer Sass z NRDS.

Autorzy raportu podkreślają jednak, że ryzyko nowotworów związanych z wymienionymi substancjami uwarunkowane jest przez wiele czynników, m.in. czas ekspozycji czy podatność konkretnej osoby.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Zobacz również:

Trujące plastiki


Trujące plastiki

Niebezpieczeństwa w kuchni


Niebezpieczeństwa ukryte w kuchni

Niebezpieczne ftalany


Niebezpieczne ftalany