Spis treści

Marzec

Duże znaczenie ma kierunek wiatru w okolicach 21 marca. Zapowiada on główny kierunek wiatrów na wiosnę i lato.
Zmienne wiatry zwiastują również zmienną pogodę. Jeżeli marzec jest suchy i zimny, można się spodziewać dobrego roku w ogrodzie.

Marcowe przysłowia pogodowe

 • Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.

 • Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.

 • Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.

 • Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.

 • Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze.

 • Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.

 • Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.

 • Gdy marzec z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.

 • Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj.

 • Kiedy starzec przeżył marzec – będzie zdrów, kiedy baba w marcu słaba – pacierz zmów.

 • Rok, w którym bocian w marcu na gnieździe siada, najlepsze zbiory zapowiada.

 • Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.

 • W środę popielcową pogoda jaka, przez wszystek post taka.

 • Gdy Franciszka (9.03) z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa.

 • Czterdziestu Męczenników (10.03.0 jakich, czterdzieści dni takich.

 • Jeśli zapusty pogodne bywają, Świąt Wielkanocnych tak się spodziewają.

 • Święty Józef (19.03.) pogodny, będzie roczek wodny.

 • Gdy w końcu marca często deszcz pada, suchy rok się zapowiada.

 • Marca obraz wierny, to miesiąc październy.

 

Zobacz również:

Naturalne nawozy do kwiatów


Wzmocnienie kwiatów

Księżycowy ogród


Ogród z księżycem w tle

Zioła w ogrodzie


Ziołowe ogródki