Szkodliwe substancje chemiczne i ich wpływ na zdrowie

Środowisko fizyczne, w którym człowiek żyje ma istotny wpływ na jego zdrowie. Czyste powietrze, woda i światło słoneczne są niezbędne dla życia każdego organizmu. Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji nasze środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone.

Powietrze skażone jest nie tylko zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku spalania paliw pochodzenia mineralnego, ale i tymi, zależnymi od nas czyli dymem z papierosów, substancjami emitowanymi przez kuchenki, kominki lub uwalnianymi z materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Woda może być skażona przez potencjalnie niebezpieczne mikroorganizmy i substancje chemiczne pochodzące z fabryk i pól zasilanych nawozami i herbicydami.

Jeśli dodamy do tego żywność zanieczyszczoną środkami chemicznymi, używanymi przez rolnika i potem w trakcie przechowywania i przetwarzania żywności, wyłania się niewesoły obraz środowiska, w którym przyszło nam żyć.

Niektóre z potencjalnie groźnych zanieczyszczeń możemy sami wyeliminować, a przynajmniej starać się. Trzeba tylko poznać wroga. Oto najczęściej spotykane substancje chemiczne szkodliwe dla zdrowia (za Sekcja Zdrowie, poz. 101):

Skąd się biorą i jak szkodzą

Arsen

Źródło: naturalne i wynikające z działalności człowieka, np. środki konserwujące drewno i pestycydy.
Osoby narażone: osoby, które a) wdychają powietrze w miejscach, gdzie znajdują się trociny lub dym palonego drewna konserwowanego arsenem, b) mieszkają niedaleko skażonych wysypisk śmieci, c) mieszkają niedaleko skał z dużą zawartością aresenu.
Wpływ na zdrowie: bóle żołądka, wymioty i biegunka, ciemnienie skóry, brodawki na torsie, dłoniach i stopach.

Benzen

Źródło: naturalne (wulkany, pożary lasów, spalanie paliw mineralnych) i wynikające z działalności człowieka (gumy, pestycydy, barwniki, smary).
Osoby narażone: osoby wdychające dym tytoniowy, spaliny, gazy przemysłowe, opary kleju i farb.
Wpływ na zdrowie: wysoki poziom benzenu może powodować zawroty głowy, senność, wzrost tętna, wymioty, podrażnienie żołądka. Przewlekła ekspozycja może prowadzić do uszkodzeń szpiku kostnego, zaburzeń układu odpornościowego i białaczek.

Ołów

Źródło: naturalne i będące efektem działalności człowieka (przemysłowe).
Osoby narażone: osoby, które a) piją wodę z rur ołowianych, b) pracują z ołowiem, c) spożywają żywność zanieczyszczoną ołowiem gleby.
Wpływ na zdrowie: uszkadza ośrodkowy układ nerwowy (szczególnie u dzieci) oraz nerki. Wysoki poziom ołowiu może spowalniać czas reakcji, osłabiać stawy, powodować anemię, poronienia i zaburzać produkcję spermy. Może mieć działanie rakotwórcze.

Azotany

Źródło: nawozy, obornik, ścieki.
Osoby narażone: niemowlęta pijące wodę o wysokim stężeniu azotanów.
Wpływ na zdrowie: wysoki poziom tych substancji w wodzie pitnej może obniżać zdolność hemoglobiny do transportowania tlenu, szczególnie u dzieci do 6. miesiąca życia (bakterie jelitowe zmieniają azotany w toksyczne azotyny).

Ftalany

Źródło: pochodzące z działalności człowieka (plastyfikatory, plastikowe i winylowe zabawki, rozpuszczalniki, insektycydy, lakiery do drewna, kosmetyki, środki higieny osobistej. Mogą wchłaniać się przez skórę.
Osoby narażone: osoby, które a) spożywają żywność przechowywaną w plastikowych opakowaniach, b) jedzą tłustą żywność, ryby, mięso oraz oleje roślinne, c) wdychają niektóre rodzaje perfum, lakierów do paznokci, dezodorantów, sprayów do włosów, d) pija zanieczyszczoną wodę, e) mają kontakt z plastikiem przez usta (plastikowe rurki, zabawki).
Wpływ na zdrowie: choroby przewodu pokarmowego, nudności, zawroty głowy, uszkodzenia jąder i wątroby, uszkodzenia rozwijającego się płodu. Mogą mieć działanie rakotwórcze.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Źródło: naturalne (wulkany, pożary lasów) oraz wynikające z działalności człowieka (pestycydy, barwniki, plastik, leki).
Osoby narażone: osoby, które a) wdychają powietrze z niepełnego spalania paliw, odpadów lub innych substancji organicznych, b) wdychają sadzę, spaliny, zanieczyszczony pył, c) piją zanieczyszczoną wodę lub mleko.
Wpływ na zdrowie: niezbadany, jednak badania na zwierzętach sugerują, że substancje te mogą wpływać na układ odpornościowy i mogą także mieć działanie rakotwórcze.

Polichlorowane bifenyle

Źródło: pochodzące z działalności człowieka (przed 1977 rokiem produkcja instalacji elektrycznych).
Osoby narażone: osoby, które a) wdychają opary wycieków na wysypiskach odpadów niebezpiecznych lub powstałych ze spalania polichlorowanych bifenyli lub produktów, które je zawierają, b) piją zanieczyszczoną wodę, c) jedzą ryby oraz ssaki wodne, w których gromadzą się polichlorowane bifenyle.
Wpływ na zdrowie: badania na zwierzętach sugerują, że duże ilości tych substancji mogą uszkadzać wątrobę, żołądek, krew, układ odpornościowy oraz skórę ( powodując trądzik i wysypki). Możliwe działanie rakotwórcze.

barb

 

Zobacz również:

Rośliny oczyszczające powietrze


Rośliny oczyszczające powietrze

Niebezpieczne ftalany


Niebezpieczne ftalany

Które plastiki do żywności


Plastiki dobre, złe i najgorsze