Nawet umiarkowane zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko udaru


Zanieczyszczenie powietrza, nawet na poziomie uznawanym za bezpieczny, zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu o 34 proc. - twierdzą amerykańscy naukowcy, których wnioski ukazały się w piśmie "Archives of Internal Medicine".

Dr Murray A. Mittleman z Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie zestawił dane dotyczące ponad 1,7 tys. pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru w latach 1999 - 2008 z informacjami dotyczącymi ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza pyłami o wielkości cząstek 2,5 mikrometra (określanych jako PM2,5) generowanymi głównie przez ruch uliczny, fabryki czy spalanie drewna.

Dzięki cogodzinnym pomiarom poziomu zanieczyszczenia w promieniu 13 mil od miejsca zamieszkania pacjentów, naukowcom udało się określić w przybliżeniu czas ekspozycji przed wystąpieniem pierwszych symptomów udaru.
Jak twierdzą badacze, ryzyko udaru było najwyższe w 12-14 godzinie ekspozycji na podwyższone stężenie cząstek PM 2,5, przy czym największe znaczenie miało stężenie dwutlenku azotu i sadzy.

Naukowcy obliczyli, że gdyby poziom zanieczyszczenia był o 20 proc. niższy mogłoby nie dojść do 6,1 tys. z 184 tys. hospitalizacji z powodu udaru, które miały miejsce w 2007 roku na północnym-wschodzie USA. Choć podobne obserwacje należałoby przeprowadzić także w innych miastach, kierujący badaniami dr Murray A. Mittleman zauważa, że Boston ma stosunkowo niski stopień zanieczyszczenia.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Zobacz również:

Rośliny oczyszczające powietrze


Rośliny oczyszczające powietrze

Smog elektromagnetyczny


Smog elektromagnetyczny

Tuczące powietrze


Zanieczyszczone powietrze tuczy