Pestycydy wpływają na wagę urodzeniową dzieci

Ekspozycja na nawet umiarkowane działanie pewnych rodzajów pestycydów w okresie ciąży może wpłynąć na wagę urodzeniową dziecka - wynika z badań opublikowanych w piśmie "Pediatrics".

Analiza krwi pępowinowej blisko 494 noworodków, urodzonych w Hiszpanii w latach 2003-2006, wykazała, że dzieci, u których wykryto ślady węglowodorów chlorowanych, bezpośrednio po narodzinach ważyły mniej.

Węglowodory chlorowane, wchodzą w skład pestycydów, których stosowanie w wielu krajach rozwiniętych jest obecnie zabronione lub w znacznej mierze ograniczone ze względu na ich szkodliwy wpływ na zdrowie, w tym również działanie rakotwórcze.

Badacze zwracają jednak uwagę, że pestycydy pozostają w środowisku przez lata, a według amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) głównym źródłem ekspozycji jest pokarm.

Naukowcy z Centrum Badań nad Zdrowiem Publicznym w Walencji wzięli pod uwagę cztery rodzaje pestycydów: dichlorodifenylotrichloroetan (DDT), dichlorodifenylodichloroetylen (DDE, produkt rozpadu DDT), heksachlorobenzen (HCB) i beta-heksachlorocykloheksan (beta-HCH).

Zaobserwowali oni, że z każdym dziesięciokrotnym zwiększeniem poziomu któregokolwiek z wymienionych pestycydów we krwi pępowinowej, waga noworodków była niższa o od 56 do 113 gramów. Podwyższony poziom DDT miał ponadto związek z mniejszym obwodem czaszki, a HCB - z mniejszą długością ciała.

Jak zauważa autorka badań Maria-Jose Lopez-Espinosa, zawarte w pestycydach związki chemiczne wchodzą w reakcję z tyroksyną, hormonem produkowanym przez tarczycę, który odgrywa istotną rolę w rozwoju fizycznym i psychicznym.

Badaczka dodaje, że wyniki dotychczasowych badań na temat wpływu pestycydów na rozwój płodu pozostawiały wiele wątpliwości. Także w tym przypadku należy wziąć pod uwagę fakt, że w życiu codziennym jesteśmy narażeni na działanie ogromnej liczby różnych związków chemicznych, dlatego podwyższony poziom pestycydów może być jedynie oznaką większej ogólnej ekspozycji na chemikalia.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Zobacz również:

Domowe środki ochrony roslin


Domowe środki ochrony roślin

Naturalne wzmacnianie kwiatów


Naturalne wzmocnienie kwiatów

Nietoperze na komary


Nietoperze przeciw komarom